Bližší informace naleznete na www.nadorlici.cz

Plánované výzvy 2019 2020

Našel se svazek dvou klíčů (velký a malý klíč).

Klíče jsou uloženy na Obecním úřadě v Dobré Vodě.

Od 13.6. 2019 do 14.6.2019 bude uzavřen Obecní úřad Orlické Podhůří (dovolená).

Od 17.6.2019 do 21.6.2019 nebude přítomna paní Iva Peterková (dovolená)