V obci Orlické Podhůří-Říčky "Háje" byla nalezena motorová pila.

O nalezenou věc je možné se přihlásit osobně, v úřední dny, na obecním úřadě v Dobré Vodě.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ proběhne uzavírka cyklostezky od obce Perná po Bezpráví dne 2.12.2021 od 7 hod do 17 hod z důvodu překopu cyklostezky v prostoru mostu pro uložení kabelu 6kV.

Objízdná trasa vede přes obce Rviště, Klopoty a Bezpráví.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na zástupce ředitele stavby Ing. Davida Pilného (tel: 731 601 599).

Uzavírka podjezdu 2.12.2021