Obec Orlické Podhůří nabízí žákům 2. stupně základních škol a středních škol možnost zapůjčení notebooku. Nabídka je určena rodinám nacházejícím se v obtížné finanční situaci, které nemohou svým dětem pořídit technické vybavení pro distanční výuku a které nemají možnost využít zápůjčku techniky od své školy. Žáci 1. stupně základní školy navštěvující Základní školu a mateřskou školu Orlické Podhůří mají možnost zápůjčky přímo ve škole.

Služba je k dispozici všem občanům obce Orlické Podhůří, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesahuje 2,7 násobek životního minima. Tuto skutečnost je třeba doložit rozhodnutím/oznámením o přiznání přídavku na dítě, popř. výpisem z účtu, kde bude patrný příjem této sociální dávky. Pokud rodině není sociální dávka přiznána a nachází se v obtížné situaci, může si podat individuální žádost o zapůjčení.

Základní výpůjční doba notebooku je do 30.6.2021, nicméně může být prodloužena o další školní rok. Cílem je podpořit žáky nejen v distančním vzdělávání, ale také v rozvoji klíčových kompetencí práce s digitálními technologiemi.

Podmínky výpůjčky:

  • Občan obce Orlického Podhůří trvale bydlící na území obce.
  • Řádné plnění školní docházky – k prodloužení výpůjčky je třeba doložit vysvědčení za uplynulý školní rok. Špatný školní prospěch je třeba doplnit hodnocením třídního učitele.
  • Připojení k internetu – žadatel doloží smlouvu s poskytovatelem, popř. výpis z účtu, kde bude patrná platba.
  • Vypořádané platby vůči obci Orlické Podhůří.

Žádost zašlete emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou či osobně na adresu: Dobrá Voda 4, 562 01 Orlické Podhůří.

Více informací podá starostka obce Marie Kršková, 603 712 142.

Žádost o zapůjčení notebooku je ke stažení zde nebo lze vyplnit přímo na obci.