Ve středu 26.2.2020 bude zahájen příjem žádostí do 8. výzvy PRV.

Vyhlašovaná opatření:

– podpora zemědělců

– Naučné stezky, altány, workoutová hříště

– Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy, hasiči JPO V, spolky, knihovny, Naučné stezky mimo les, památky

Termín příjmu žádostí: od 26.2.2020 do 27.3.2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Více informací naleznete na www.nadorlici.cz – 8. výzva PRV.

 

Veškeré důležité informace týkající se této skutečnosti zjistíte na webu Pardubického kraje, přesněji na: https://1url.cz/@LEvylukaOrlicko2020

Otevírací doba sběrných dvorů

Dobrá Voda

Sobota - od 9:00 do 11:00

 

Rviště

Středa - od 17:00 do 18:00

Sobota - od 9:00 do 11:00

 

Říčky

Středa - od 16:00 do 17:00

Sobota - od 9:00 do 11:00