Vážení,

z důvodu ukončení rozvozu jídel společnosti ZEMOS od 1.8.2022 a úplného ukončení provozu kuchyně od 1.10.2022 jsme zjišťovali možnosti dovážení obědů do naší obce.

Společnost Dostál Choceň jezdí s obědy do Orlického Podhůří, proto je možné si po domluvě s kuchyní objednat dovoz obědů i pro vás. Jídlo rozváží v jednorázových krabičkách - nejsou nutné jídlonosiče.

Jídlo si na následující dny můžete vybrat z jídelníčku, dle vlastní chuti a objednat dopředu přes internet pomocí přihlašovacího čísla, které vám vystaví kuchyň.

Platby za odebrané obědy jsou možné 1 x měsíčně hotově řidiči nebo bankovním převodem na základě faktury.

Webová adresa – jídelníček a objednání jídel s přihlašovacím číslem

(přihlašovací číslo vám v případě zájmu o odebírání obědů poskytne kuchyň)

https://teplakuchyne.dostalchocen.cz/

Telefonní kontakt do kuchyně a webové stránky:

+420 465 483 502

https://www.dostaljidlo.cz/rozvoz-obedu/

 

 

 

 

 

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ stále platí úplná uzavírka cyklostezky v úseku od Panského rybníku na Perné po Bezpráví „U Pildy“. V následujících dnech  (od 12.8.2022) začnou práce na demolicích mostních objektů a cyklostezka bude neprůjezdná!

 

Objízdná trasa bude značena dle stanovení přechodné úpravy provozu .

 

V případě dotazů se, prosím, obracejte na zástupce ředitele stavby Ing. Davida Pilného (tel: 731 601 599).

Obecní úřad bude v provozu v pondělí 4.7. v úředních hodinách, k dispozici bude účetní obce Iva Peterková. Další dny do 8.7. bude obecní úřad uzavřen, děkujeme za pochopení.

Starostka obce Marie Kršková čerpá dovolenou od 4.7. do 10.7., v bezodkladných záležitostech se můžete obrátit na místostarostu Vojtěcha Skalníka, 730 904 581.

Na podzim proběhnou volby do zastupitelstva obce Orlické Podhůří. Ve volbách budou jako minulé volby kandidovat nezávislí kandidáti. Níže naleznete informace, co ke kandidatuře potřebujete vyplnit a zařídit. Text se základními ifnormacemi je ke stažení zde.

Termín voleb: 23. a 24. září 2022

 

Co kandidáti musí předložit:

Vzorové dokumenty jsou ke stažení po kliknutí na název dokumentu.

 

Termín podání kandidátních listin: do 19.07.2022 do 16:00 hod

  • Místo předání: Městský úřad Ústí nad Orlicí, kancelář tajemníka, Sychrova 16 (budova radnice), I. patro, č. dveří 237 - Hájková.
  • Konkrétní termín předání si domluvte předem

           Bc. Radomíra Hájková +420 465 514 233

           Ing. Jarmila Mikulecká +420 465 514 238

           Iveta Košnarová +420 465 514 200

 

Více informací naleznete na https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/volby .