Z důvodu čerpání dovolené starostky Marie Krškové a účetní Ivy Peterkové v týdnu od 17. do 21. srpna bude k dispozici pouze podatelna a to:

pondělí 14. 8. 2020 8-12 hodin

středa 19. 8. 2020 8-12 hodin

V následujícím týdnu 24. - 28. srpna bude čerpat dovolenou starostka Marie Kršková, úřední hodiny budou zachovány, k dispozici bude účetní obce Iva Peterková.

V neodkladných záležitostech se můžete obrátit na místostarostu Vojtěcha Skalníka - 730 904 581.

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci:

 

09.09.2020 (07:30 - 09:30) - plánovaná odstávka č. 110060722878

Dobrá Voda

 17, 18

Rviště

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56/119/3, 58, 60, 107, parc. č. 2, parc. č. 128, parc. č. 133/3, parc. č. 171/1, č. 102R, č. 38R, č. 691/1, E103, E104, E106, E108

 

09.09.2020 (10:00 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060722868

Rozsocha

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, parc. č. 401/2, parc. č. 547/6, parc. č. 793/1, parc. č. 1033/1, č. 18R

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

 

Omezení úředních hodin v týdnu 20.-24.7.2020

Z důvodu čerpání dovolené starostky Marie Krškové a účetní Ivy Peterkové v týdnu od 20. do 24. července bude k dispozici pouze podatelna a to:

pondělí 20.7. 2020 8-12 hodin

středa 22.7.2020 8-12 hodin

V neodkladných záležitostech se můžete obrátit na místostarostu Vojtěcha Skalníka - 730 904 581.

Děkujeme za pochopení.