Základni škola a Mateřská škola Orlické Podhůří vyhlašuje zápis do 1. třídy ZŠ.

Podrobné informace naleznete zde.

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.

Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V letošním roce se k akci připojila i naše obec Orlické Podhůří. Zvláště v dnešním době, kdy i my zažíváme omezení svobody pohybu a dalších svobod v důsledku protiepidemických opatřeních, nám připadá důležité si připomenout význam základních lidských práv a svobod.

Níže uvádíme bližší informace ke stavbě Ústí nad Orlicí – Brandýs nad orlicí – původní stopa, BC (oprava železnice), které jsme dostali od zhotovitele.

V současnosti probíhá především kácení náletové zeleně a jednání s majiteli dotčených pozemků. Dále probíhají pasporty komunikací a budov, které mohou být stavbou poškozeny.

Jako přípravné práce budou provedeny v měsíci březnu/ dubnu, nejdéle však do 4.5.2021, přístupové komunikace v podobě:

1, trvalých výhyben v Klopotech (stavební práce na místní komunikaci budou probíhat od 3.3. do 4.5. 2021, provoz bude řízen semafory nebo pracovníky stavby – prosíme o zvýšenou opatrnost);

2, dočasných výhyben na cyklostezce v úseku od ÚO až po Pernou;

3, provizorní přístupové komunikace v úseku ÚO – Brandýs;

4, vložení mostních provizorií v lokalitě dole v Klopotech a U Jána u Brandýsa.

Přístupové komunikace jsou v situačním výkresu znázorněny fialovou čárou, situační výkres bude umístěn na webu obce.

V katastru obce Orlické Podhůří se v termín od 4.5.2021 rozběhnou samotné práce na železnici v podobě:

-pažení na mostních objektech

-sanační práce na přilehlých svazích;

-stavba nové tech. budovy v lokalitě „odbočka Bezpráví“ (tato odbočka je umístěna u bývalého strážního domku na Luhu);

-odtěžení stezek do projektem požadovaných výšek;

-základy pro nově trakční podpěry střídavě na obou vylučovaných kolejích vždy (vyjma nočních výluk) za provozu na jedné z kolejí.

Vytypované stavební práce jako pažení na mostech a stavba základů pro trakční podpěry budou probíhat i v noci v době schválených nočních výluk, tzv. nicprovozech. Noční stavební práce jsou plánovány především na konec května (23.5. – 1.6.), konec června (26. – 30.6.), dále po téměř celý červenec a srpen. Noční výluka probíhá od 22:15 do 4:15.

Konec stavebních prací je pro letošek k 4.12.2021 s následnými pracemi na železnici od 1.2.2022.

Celkové stavební práce by měly být ukončeny do 30. 6. 2023.

 

Situační výkres stavby koridoru je zde: