V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ proběhne úplná uzavírka cyklostezky od Ústí nad Orlicí po odbočku na Klopoty.

Úplná uzavírka bude od 14.05.2021 do 04.06.2021.

Objízdné trasy budou vyznačeny dle platných předpisů.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na zástupce ředitele stavby Ing. Davida Pilného (tel: 731 601 599).

Uzavírka č.2

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ proběhne úplná uzavírka cyklostezky mezi Ústím nad Orlicí a Klopotami ze 6.5. na 7.5., ze 7.5. na 8.5. a z 8.5. na 9.5.2021 vždy od 20:00 do 06:00 hodin.

Přes den bude cyklostezka průjezdná!

Objízdné trasy budou vyznačeny dle platných předpisů.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na zástupce ředitele stavby Ing. Davida Pilného (tel: 731 601 599).

V pátek 7. května a v sobotu 8. května bude projektant navštěvovat jednotlivé nemovitosti v Říčkách za účelem projednání připojení na novou Splaškovou kanalizaci v Říčkách. Projekt má na starosti Ing. Martin Herman ze společnosti VIS spol. s r.o.

Vzhledem k velkému počtu nemovitostí nelze naplánovat přesný čas návštěvy, pravděpodobně ani projektant nestihne navštívit všechny nemovitosti. Pokud Vás projektant nezastihne doma, naplánujeme návštěvu společně na později.

Připravte si prosím informaci o tom, kde jste napojeni na současnou kanalizaci.

Děkujeme za spolupráci.