Naše obec se symbolicky vyvěšením černé vlajky na budově obecního úřadu připojuje k protestu obecních a krajských samospráv proti podobě zákona o kompenazčním bonusu, která navrhuje tento kompenzační bonus hradit z obecních a krajských rozpočtů. Uvědomujeme si, že je správné drobné podnikatele podporovat, ale zároveň si myslíme, že plošná podpora je odpovědnostní státu. Na úrovni obce je lepší podpořit místní ekonomiku investicí.

Prohlášení obecních svazů naleznete zde.

V úterý 5. května jsme si připomněli 75. výročí povstání českého lidu proti fašismu. Obec Orlické Podhůří při této příležitosti položila pamětní kytice k pomníku padlým v Říčkách a pomníku hajného Čeňka Dolečka a jeho syna Oldřicha u hájovny na Luhu. Bohužel, vzhledem k epidemiologické situaci, nebylo možné naplánovat větší oslavy za účasti veřejnosti. Zvláště v dnešní době, kdy jsme okusili drobné omezení svobody, je třeba připomínat minulost a hrdiny, kteří za svobodu neváhali obětovat i svůj život. Čest jejich památce!IMG 20200505 161552

IMG 20200505 161647

S platností od pondělí 11. května 2020 budou jízdní řády autobusové veřejné dopravy Pardubického kraje vraceny zpět k plnému provozu standardního školního roku.

 

Obec Orlické Podhůří jako zřizovatel Základní a mateřské školy Orlické Podhůří prodlužuje uzavření mateřské školy ve Rvišti do 30. dubna 2020.

Zastupitelstvo obce dne 15. dubna jednalo o termínu znovuotevření mateřské školy. Zastupitelstvo obce rozhodlo o otevření mateřské školy ke 4. květnu 2020. Důvodem otevření je snaha umožnit pracujícím rodičům návrat do zaměstnání. Současně se domníváme, že menší školka s omezeným počtem dětí je menším epidemiologickým rizikem než velké městské školky. Přesto je třeba zdůraznit, že každé shromažďování osob je rizikem a i v případě výskytu nákazy onemocnění Covid-19 ve školce je pravděpodobné, že i přes hygienická opatření může dojít k rozšíření nákazy na další děti. Prosím tedy rodiče, aby toto riziko osobně zvážili a rovněž vzali ohled na osoby, které žijí s dítětem ve společné domácnosti (starší osoby, osoby s chronickým onemocněním atd.)

Školku by mělo navštěvovat max. 15 dětí, hygienická opatření a další podmínky budou postupně zveřejněny na webu školy http://www.orlickepodhuri.cz/zakladni-a-materska-skola/materska-skola/aktivity-materska-skola .

Mateřská škola by měla být otevřena květen-červenec, provozní doba v srpnu bude upravena dle zájmu rodičů.

Marie Kršková