Bližší informace k výzvě lze najít na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

5. výzva kotlíková dotace 2

 

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve všechny své příznivce, přátele a cyklisty v pátek 6. září 2019 na každoroční cyklistický výlet regionem. Letošní rok startuje v Českých Libchavách a končí v obci Rybník.

Sraz účastníků je ve 13 hodin v Českých Libchavách u kostela před budovou bývalé fary. Den regionu zahájí starosta obce prohlídkou nového obecního úřadu a společenského centra v Českých Libchavách. Odtud cyklisté vyjedou do Ústí nad Orlicí.

K odpolednímu programu je možné se připojit cca ve 14.00 hod. v Ústí nad Orlicí u kostela Nanebevzetí Panny Marie. V novém parku u kostela starosta města a děkan římskokatolické farnosti seznámí účastníky s historií, revitalizací a významným oceněním parku a kaple zasvěcené sv. Janu Pavlu II. Revitalizace centra městské památkové zóny byla dokončena společným úsilím Města Ústí nad Orlicí a ústeckým děkanstvím za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a díky velké obětavosti občanů města a přispění dalších sponzorů a dárců.

Cyklojízda starostů členských obcí regionu bude pokračovat po cyklostezce do Semanína, kde se účastníci seznámí s nově restaurovanými kulturními památkami, a přes Třebovici do Rybníka.

Cyklojízda bude ukončena v 17 hodin v areálu na Srnově v obci Rybník. V cíli je pro účastníky připraven program s ukázkami výcviku psů, kapela Ponny Expres a občerstvení. Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě regionem!

Srdečně zve

Petr Hájek, předseda svazku a PhDr.Jana Staňková

Zastupitelstvo obce se zabývalo otázkou, jak se postavit k místním částem, kde není centrální čistička odpadních vod a ani není ekonomické ji zde v budoucnu budovat. V současnosti máme ČOV v části Říčky a Rviště. V budoucnu by mělo dojít k napojení Dobré Vody na ČOV ve Rvišti. Zbývající části jsou nedořešeny. Po vzoru jiných obcí se obec rozhodla podpořit obyvatele ostatních částí v pořízení domovních čističek odpadních vod.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podporu pro budovy určené k trvalému bydlení v místních částech Bezpráví, Kaliště, Klopoty, Perná a Rozsocha ve formě pořízení projektové dokumentace na DČOV a příspěvku na realizaci ve výši 50 % doložených výdajů maximálně však 50 000 Kč. Dotčeným majitelům nemovitostí je zaslán informativní dopis a dotazník s návratností do 15.9.2019. V elektronické formě je dotazník možné vyplnit zde. Pro zájemce se uskuteční dne 18. 09. 2019 v 1700 hod. na Obecním úřadě v Dobré Vodě informativní schůzka.

Starostka obce Marie Kršková má v termínu 27.7. - 9.8.2019 dovolenou. V úřední dny bude k dispozici účetní obce Iva Peterková. V případě potřeby se obraťte na místostarosty obce.

Vojtěch Skalník                                  Lenka Stejskalová

1. místostarosta                                2. místostarostka 

tel.: 730 904 581                                tel.: 733 486 859

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.