Letos bohužel nemůžeme chodit vrkat, důvod je nám všem znám. Ale o vrkání nechceme přijít. Vrkat se tedy bude z oken a zahrad našich domovů. Začneme ve ČTVRTEK ve 12h a 18h, v PÁTEK 9:30h, 12h a 18h a v SOBOTA symbolicky v 10h. Vždy po dobu 10min. Přidejte se i dospělí a samozřejmě všichni z obce tj. Rviště, Dobrá Voda, Rozsocha, Kaliště i Perná.

Díky všem! Ondřej Kaplan

Vážení,

vzhledem k současné situaci šíření nemoci COVID-19 a následně přijatým opatřením nemůžeme naplánovat každoroční informační setkání v Klopotech. Počítáme s tím, že po uklidnění situace setkání bude, o termínu budete včas informováni. Informace k poplatkům najdete níže, více informací najdete na webových stránkách obce www.orlickepodhuri.cz nebo v místním občasníku http://www.orlickepodhuri.cz/zivot-v-obci/zpravodaj (je zde i článek ohledně vývoje plánovaného zrušení vlakové zastávky Bezpráví).

Upozorňujeme na zvýšení sazby poplatku za komunální odpad na 450,-Kč za jednu nemovitost. Poplatek prosím uhraďte převodem na účet 8721611/0100 do 30. 6. 2020          

v.s: 7 + číslo evidenční (např. 716) – pro k.ú. Říčky    

v.s: 8 + číslo evidenční (např. 816) – pro k.ú. D. Voda

  TERMÍNY ODVOZU KONTEJNERŮ V ROCE 2020

PŘISTAVENÍ

místo

ODVOZ

29. dubna Klopoty 4. května
1.července Bezpráví 8. července
20. srpna Klopoty 26. srpna
17. září Bezpráví 22. září
27. října Klopoty 2. listopadu

 

 

Vláda dne 6. 4. 2020 prodloužila dosavadní omezení volného pohybu osob se stanovenými výjimkami a maloobchodní prodej se stanovenými vyjímkami. Přehled je níže.

Dle vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2020 je nařízeno:

 
 
Ostatní mimořádná opatření jsou nadále platná.

Vláda dne 30. 3. 2020 prodloužila dosavadní omezení volného pohybu osob se stanovenými výjimkami a také další zákazy či omezení do soboty 11. dubna, 6.00 hod. Přehled je níže.

Dle vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020 je nařízeno: