Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2019 v obci Orlické Podhůří

 

Říčky         14.456,- Kč

Rviště         4.468,- Kč

Rozsocha   3.723,- Kč

--------------------------------

Celkem:   22.647,- Kč

Děkujeme za Vaši štědrost!

 Výsledky výtěžku v okolních obcích naleznete zde. 

 

Zveme všechny občany obce Orlické Podhůří na veřejnou schůzi 

  • pro část Říčky se koná ve velké zasedací místnosti Kulturního domu v Říčkách ve středu 13. 02. 2019 v 17:00 hod.
  • pro části Rviště, Rozsocha, Dobrá Voda, Kaliště a Perná se koná v budově obecního domu „Prádelka“ Rviště ve čtvrtek 14. 02. 2019 v 17:00 hod.

 

Program:

  • zhodnocení roku 2018
  • akce v roce 2018
  • plán akcí pro rok 2019
  • rozpočet obce na rok 2019
  • volná diskuse 

Na veřejné schůzi v Říčkách násleně vystoupí Ing. Zdeněk Leshinger s informacemi pro místní vlastníky lesů o vývoji kůrovcové kalamity a o nových finančních příspěvcích na hospodaření v lesích soukromých vlastníků.

 

Účast všech občanů je velmi vítaná, srdečně Vás zve zastupitelstvo obce.

 

V pondělí 10. 12. 2018 bude v Říčkách odstávka vody z důvodu přepojování nového vodovodu VAK. Pravděpodobný čas odstávky je od 9 do 14 hodin. Děkujeme za pochopení.

Ve dnech 20. 12. 2018 - 1. 1. 2019 bude obecní úřad v Dobré Vodě uzavřen z důvodu čerpání dovolených.

Přejeme všem občanům radostné Vánoce, pevné zdraví a vše dobré v roce  2019!

 

O víkendu proběhla úspěšná akce Vítání adventu v Říčkách. U rozsvícení vánočního stromu vystoupili děti ze školy a sbor Neveklov, následoval jarmark a tvořivé dílničky v prostorách kulturního domu. Výtěžek jarmarku činil 13.250 Kč a byl předán ZŠ a MŠ Orlické Podhůří, která ho použije na krytí cestovních nákladů při exkurzích a výletech. Moc děkuji všem organizátorům, vystupujícím, pomocníkům a především paní Haně Motlové za tvorbu krásných výrobků pro jarmark.

Ráda bych Vás ještě pozvala na druhou akci o adventu - Vánoční koncert v neděli 16. 12. od 18 hodin v kulturním domě v Říčkách.

Marie Kršková

 obce

DSC0122
DSC0101
DSC0123
DSC0127