Dle opatření hejtmana je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředů dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředů veřejné dopravy, otevřených provozoven (potraviny, lékárny, benzínky...), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt. Nařízení platí od 18.3.2020 od 18 hodin do odvolání.

Kompletní nařízení naleznete zde.

Opatřením hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020 dojde u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi a zákaz odbavení (cestující mohou jet bez jízdenky).

 

Opatření hejtmana naleznete zde.

Od 17.3. dochází v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru k uzavření mateřské školy ve Rvišti. Uzavření mateřské školy je plánováno do 27.3., o dalším postupu bude rozhodnuto dle aktuální situace. Dle nařízení vlády bude krajem určena škola pro děti (od 3 do 10 let) zdravotníků, policistů atd. V Ústí nad Orlicí se jedná o následující zařízení:

MŠ Klubíčko, Dělnická 67, Ústí nad Orlicí pro děti předškolního věku od 3 do 6 let

ZŠ Bří Čapků, Bří. Čapků 1332, Ústí nad Orlicí pro děti školního věku od 6 do 10 let

O zařazení do dětské skupiny rozhoduje ředitel/ka uvedeného školského zařízení, a to na základě čestného prohlášení zákonného zástupce o splnění výše uvedeného kritéria vůči svému zaměstnavateli.

 

Více informací včetně možnosti získaní tiskopisu k ošetřovnému pro děti najdete na webu školy - http://www.orlickepodhuri.cz/zakladni-a-materska-skola/materska-skola/aktivity-materska-skola 

Vláda na svém jednání 16.3. upravila další opatření. Kompletní usnesení naleznete zde.

Především se jedná o doporučení osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Obec v tomto případě má za povinnost pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Jak byli všichni občané včera informování, pokud takovou potřebu máte, obraťte se na starostku Marii Krškovou 603 712 142.

Dále došlo k omezení sociálních služeb nebo k úpravě otevřených obchodů na prodejny s látkami a textilem z důvodů šití roušek.

Občané obce v karanténě a osamělí senioři se mohou obrátit na obecní úřad, který jim zajistí nákup základních potřeb (potravin, drogérie, léků apod.). Pokud nemáte příbuzné nebo známé, kteří Vám mohou obstarat nákup, můžete se obrátit na starostku Marii Krškovou 603 712 142.