Občané obce v karanténě a osamělí senioři se mohou obrátit na obecní úřad, který jim zajistí nákup základních potřeb (potravin, drogérie, léků apod.). Pokud nemáte příbuzné nebo známé, kteří Vám mohou obstarat nákup, můžete se obrátit na starostku Marii Krškovou 603 712 142.

S platností od 16.3.2020 0:00 hodin do 24.3. 6:00 hodin rozhodla Vláda ČR o omezení volného pohybu osob a omezení šíření koronaviru. Omezuje se volný pohybu osob na území celé republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti. Podrobné usnesení definující jednotlivé výjimky z omezení volného pohybu osob naleznete zde.

Dle nařízení vlády jsou úřední hodiny obecního úřadu omezeny na pondělí 8-11 hodin a středu 14-17 hodin. V neodkladných záležitostech telefonicky kontaktujte starostku 603 712 142.

Uzavření se týká i knihovny ve Rvišti.

 

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12. března 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Vláda vydala také nová mimořádná opatření. Od pátku 13. 3. od 6.00 zakázala divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující 30 osob. Dále zakázala vstup na sportoviště, do wellness zařízení, do knihovnen.

Od pátku budou muset být mezi 20.00 a 6.00 uzavřeny restaurace a další provozovny stravovacích služeb.

Mimořádná opatření naleznete zde.

Vláda dnes zpřísnila jednotlivá opatření k zamezení nákazy COVID-19 -  Nařízení a Usnesení vlády ČR - přijatá Usnesení vlády č. 75 - 81 - krizová opatření - ZÁKAZY.

 

Více informací naleznete na speciálním webu Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/ nebo na webu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus.

Od pátku 13. 3. 2020

bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden prázdninový režim jízdních řádů.

Upravené jízdní řády naleznete na internetové adrese: portal.idos.cz

Více informací na call centru OREDO tel.: 491 580 333