V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ proběhne úplná uzavírka cyklostezky od Ústí nad Orlicí po odbočku na Klopoty dne 8.10. od 6:00 do 9.10.2021 do 10:00 - práce na přejezdu Luh.

Objízdné trasy budou značeny dle stanovení přechodné úpravy provozu .

V případě dotazů se, prosím, obracejte na zástupce ředitele stavby Ing. Davida Pilného (tel: 731 601 599).

Uzavírka č.7

V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ proběhne další úplná uzavírka cyklostezky od Ústí nad Orlicí po odbočku na Klopoty ve dnech 27.9. a 28.9.2021 kvůli pracím na přejezdu Luh.

Objízdné trasy budou značeny dle stanovení přechodné úpravy provozu.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na zástupce ředitele stavby Ing. Davida Pilného (tel: 731 601 599).

Uzavírka č.7

Z důvodu změny technologického postupu byly práce u protihlukové stěny v Kerharticích ukončeny v předstihu a tudíž bude ZRUŠENA současná uzavírka s platností od 16.9.2021 (původní plánovaná uzavírka byla 6.-22.9.2021).