Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

Od 11.5.2020 bude povoleno následující:

 • všechny provozovny v nákupních centrech nad 5 000 m2 (s výjimkou provozoven stravovacích služeb);
 • provozovny nad 2 500 m(v nichž nebyl zakázán provoz);
 • provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek;
 • holičství a kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie;
 • muzea, galerie a další podobná zařízení;
 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;
 • možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria – žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
 • možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků;
 • osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení poskytovateli zdravotních služeb;
 • střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
 • osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe;
 • osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;
 • prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech;
 • osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek.

Pro prodej oděvů a obuvi byla stanovena oproti předchozí vlně uvolňování následující pravidla:

- zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,

- při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

 

 

Doposud přijatá plošná opatření zamezila exponenciálnímu nepříznivému vývoji epidemie na našem území. 

harmonogram 11. kvetna

povoluje se 11.5.2020

restaurace

kultura

obchodni centra

sport

 

 

Od 28.4.2020 bude opět otevřena knihovna v Orlickém Podhůří - Rviště.

Otevírací doba zůstává stejná.

 

Obec Orlické Podhůří jako zřizovatel Základní a mateřské školy Orlické Podhůří prodlužuje uzavření mateřské školy ve Rvišti do 30. dubna 2020.

Zastupitelstvo obce dne 15. dubna jednalo o termínu znovuotevření mateřské školy. Zastupitelstvo obce rozhodlo o otevření mateřské školy ke 4. květnu 2020. Důvodem otevření je snaha umožnit pracujícím rodičům návrat do zaměstnání. Současně se domníváme, že menší školka s omezeným počtem dětí je menším epidemiologickým rizikem než velké městské školky. Přesto je třeba zdůraznit, že každé shromažďování osob je rizikem a i v případě výskytu nákazy onemocnění Covid-19 ve školce je pravděpodobné, že i přes hygienická opatření může dojít k rozšíření nákazy na další děti. Prosím tedy rodiče, aby toto riziko osobně zvážili a rovněž vzali ohled na osoby, které žijí s dítětem ve společné domácnosti (starší osoby, osoby s chronickým onemocněním atd.)

Školku by mělo navštěvovat max. 15 dětí, hygienická opatření a další podmínky budou postupně zveřejněny na webu školy http://www.orlickepodhuri.cz/zakladni-a-materska-skola/materska-skola/aktivity-materska-skola .

Mateřská škola by měla být otevřena květen-červenec, provozní doba v srpnu bude upravena dle zájmu rodičů.

Marie Kršková

 

S platností od 25.4.2020 dochází v autobusové dopravě ke zrušení nástupu předními dveřmi a od tohoto data bude v autobusech zahájeno odbavování cestujících.

Dále s platností od 1.5.2020 bude v autobusové dopravě zahájen prázdninový a víkendový provoz. Jízdní řád je ke stažení zde.

V železniční dopravě odbavování cestujících probíhá již od 14. dubna 2020 a s platností od 1.května 2020 se v železniční dopravě přechází na plnohodnotný provoz.