Jak přežít vedra ?

Komíny, automobily a letadla chrlí „skleníkové“ plyny. Oteplování Země tedy pokračuje. Politiky to zatím příliš nevzrušuje, a tak občanovi nezbývá nic jiného, než se o sebe (jako obvykle) postarat sám.

Tady je několik námětů jak lépe přežít vedra:

( hlavně v panelovém domě nebo v kanceláři bez klimatizace)

Vypít nejméně 3 litry tekutin denně ( dospělí -zapisovat si vypité množství)

Okna na sluneční straně polepit bílým balicím papírem (odráží sluneční paprsky)

Na sluneční straně zatáhnout rolety ( svítit úspornými zářivkami )

Rolety občas postříkat vodou z ručního rozprašovače na květiny

Používat stolní neb stojanový ventilátor. Nohy dát do “lavoru” se studenou vodou

Naplnit vanu vodou do výšky několika centimetrů (odpařováním se snižuje teplota)

Podobně působí zavěšený mokrý ručník, zvláště pak před spuštěným ventilátorem

Nosit minimální oděv (s mokrým ručníkem kolem krku).

Občas postříkat tělo vodou pomocí ručního rozprašovače

Sprchovat se vlažnou vodou několikrát denně, a to téměř bez sušení

Větrat přes noc nebo brzy ráno (pokud je venkovní teplota nižší než teplota v bytě)

Při teplotách vyšších než 26 °C pobývat ve stínu na balkoně ( ve sklepě) neb v přírodě

Nekonzumovat alkohol a kávu, ale pít dobré nealkoholické pivo, studené čaje, minerálky

Omezit vaření a pečení (nezvyšuje se pak teplota v bytě)

Dopřát si polední siestu

Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci

Když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně pod deštníkem – jsme pak na tom stejně jako ve stínu.

Ing.Zdeněk Joukl (praktický sociolog, Senior roku 2013 atd.)                                                                                                   červen 2019

Dne 3. 6. 2019 byla vyhlášena výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Chodník k Borečku". Nabídky je možné podávat nejpozději do 19. 6. 2019 do 15 hodin. Výzva včetně zadávací dokumentace a příloh je ke stažení zde.

V neděli 2.6.2019 proběhl v areálu hřiště ve Rvištích tradiční Den dětí. Prosluněné počasí nám dovolilo, aby se celá akce uskutečnila tak, jak byla naplánována.

Okolo 14 hodiny se začali scházet rodiče a prarodiče se svými dětmi a na předem připravených stanovištích se vrhli na plnění úkolů jako bylo třeba zatloukání hřebíků, házení míčků do otvorů, schazování figurek vodními pistolkami, poskytnutí první pomoci atd. Nad hřištěm měli své místo myslivci, kde měly děti možnost vyzkoušet střelbu ze vzduchovek na terč. V areálu koupaliště na ně byli připraveni hasiči se stříkačkami, což se dětem v parném dni zvláště líbilo. Starší děti čekala příjemná trasa okolní přírodou,  zaměřená na orientaci v mapách, za pomocí mobilních telefonů.

Cíl byl jasný - zaplnit podpisy a razítky kartičky, které svědčily o tom, že všechna stanoviště byla zdolána a účastník může být odměněn. Na děti po splnění úkolů čekal kromě balíčku se sladkostmi také buřt, který si mohli sami opéct a limonáda. Pro doprovod dětí bylo připraveno občerstvení a posezení.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách tohoto příjemného odpoledne podíleli a zároveň také děkujeme všem dětem a jejich rodičům za účast a za vytvoření příjemné atmosféry. Fotky jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.

Volič, který po 14. dubnu 2019změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentuvedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu(§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

      • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019nebo

      • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

        Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu.