Z důvodu plánované odstávky elektřiny dne 28.3.2019 bude obecní úřad uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Proběhne zastávkovým způsobem dne 2.4.2019.

mobilní směr odpadu

Pardubický kraj se rozhodl na základě připomínek obcí a cestujících pro mimořádnou změnu vybraných železničních jízdních řádů.  Nový jízdní řád tratě 010 platný od 18. 3. 2019 je ke stažení zde. Kompletní mimořádnou změnu naleznete na stránkách Pardubického kraje (https://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/99865/zmeny-zeleznicniho-jizdniho-radu-18/19-od-18-3-2019).

 

     Obecní úřad Orlické Podhůří Vás zve na setkání občanů a chatařů se zástupci obce. Schůzka se koná dne 27. dubna 2019 v 16:00 hod. v Pohostinství Klopoty. 

 

Program:

  1. likvidace odpadů
  2. informace ohledně oprav SŽDC - zrušení zastávky Bezpráví a náhrada za autobusovou dopravu
  3. kdo jste nepředali e-mailové a telefonické spojení nebo máte nové kontakty, prosíme o jejich nahlášení
  4. diskuse k problematice chatařské oblasti
  5. možnost úhrady poplatku za odpady v hotovosti
  6. v případě neúčasti uhraďte poplatek 400,-Kč za jednu nemovitost převodem na účet 8721611/0100            

v.s: 7 + číslo evidenční (např. 716) – pro k.ú. Říčky    

v.s: 8 + číslo evidenční (např. 816) – pro k.ú. D. Voda

  

Na osobní setkání se těší                                        

                                                zástupci OU Orlické Podhůří

 

TERMÍNY ODVOZU KONTEJNERŮ V ROCE 2018 

PŘISTAVENÍ

místo

ODVOZ

26. dubna Klopoty 2. května
4.července Bezpráví 9. července
2. srpna Klopoty 5. srpna
13. září Bezpráví 16. září
27. října Klopoty 30. října

 

 

  1.  

Dne 28. 3. 2019 je plánována odstávka elektřiny od 7:15 do 14:30, odstávka se týká celých místních části obce - Dobrá Voda, Rviště a Rozsocha. Více informací naleznete na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html