Obec Orlické Podhůří ve spolupráci s Pardubickým krajem pořádá humanitární sbírku pro Ukrajinu. Sběrné místo je v Kulturním domě v Říčkách -  v pondělí od 16-18 hodin a v úterý od 15 do 18 hodin. Vybraná humanitární pomoc bude následně odvezena na Krajský sklad humanitární pomoci v České Třebové a odtud dále na potřebná místa v Ukrajině. Humanitární pomoc je koordinována se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a ukrajinským velvyslanectvím.

Předmětem humanitrní sbírky jsou volně prodejná léčiva, obvazový a fixační materiál,spací pytle a sportovní potřeby pro nouzové přenocování, teplé zimní oblečení a přikrývky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a konzervy.

Předpokládáme, že dle potřeby se budou sbírky opakovat. Všem dárcům předem děkujeme!

Oblastní charita UO se zaměřuje na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří dorazili sem na území našeho okresu. Nabízíme konkrétně:

-         Máme okamžitě k dispozici několik volných bytů, další nabídky evidujeme – tel: 739 383 598, 734 769 713

-         Poradenství, pomoc, příp.doprovod s vyřízením víza, sociálních dávek, poradenství s pracovním povolením  -  tel: Občanská poradna 731 402 324

-         Okamžitou zdravotní pomoc  – tel: 739 383 597

-         Materiální, potravinovou pomoc –tel:739 383 598, 734 769 713