Zastupitelstvo obce se zabývalo otázkou, jak se postavit k místním částem, kde není centrální čistička odpadních vod a ani není ekonomické ji zde v budoucnu budovat. V současnosti máme ČOV v části Říčky a Rviště. V budoucnu by mělo dojít k napojení Dobré Vody na ČOV ve Rvišti. Zbývající části jsou nedořešeny. Po vzoru jiných obcí se obec rozhodla podpořit obyvatele ostatních částí v pořízení domovních čističek odpadních vod.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podporu pro budovy určené k trvalému bydlení v místních částech Bezpráví, Kaliště, Klopoty, Perná a Rozsocha ve formě pořízení projektové dokumentace na DČOV a příspěvku na realizaci ve výši 50 % doložených výdajů maximálně však 50 000 Kč. Dotčeným majitelům nemovitostí je zaslán informativní dopis a dotazník s návratností do 15.9.2019. V elektronické formě je dotazník možné vyplnit zde. Pro zájemce se uskuteční dne 18. 09. 2019 v 1700 hod. na Obecním úřadě v Dobré Vodě informativní schůzka.

Bližší informace naleznete na www.nadorlici.cz

Plánované výzvy 2019 2020

Od 13.6. 2019 do 14.6.2019 bude uzavřen Obecní úřad Orlické Podhůří (dovolená).

Od 17.6.2019 do 21.6.2019 nebude přítomna paní Iva Peterková (dovolená)