V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru ve světě a v ČR Ministerstvo zdravotnictví vydává následující mimořádná opatření:

Od středy bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách. Týká se i základní školy v Říčkách, mateřská škola ve Rvišti zůstává v provozu. Více informací naleznete na webu školy http://www.orlickepodhuri.cz/zakladni-a-materska-skola.

 

Od úterý 10. března 2020 od 18.00 budou zakázany všechny kulturní, sportovní a společenské akce nad 100 účastníků. Na území obce Orlické Podhůří je zrušeno setkání důchodců dne 15. března 2020 a konání dětského karnevalu dne 21. března 2020.

 Více informací najdete na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

 

Otevírací doba sběrných dvorů

Dobrá Voda

Sobota - od 9:00 do 11:00

 

Rviště

Středa - od 17:00 do 18:00

Sobota - od 9:00 do 11:00

 

Říčky

Středa - od 16:00 do 17:00

Sobota - od 9:00 do 11:00

Ve středu 26.2.2020 bude zahájen příjem žádostí do 8. výzvy PRV.

Vyhlašovaná opatření:

– podpora zemědělců

– Naučné stezky, altány, workoutová hříště

– Veřejná prostranství, Mateřské a základní školy, hasiči JPO V, spolky, knihovny, Naučné stezky mimo les, památky

Termín příjmu žádostí: od 26.2.2020 do 27.3.2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Více informací naleznete na www.nadorlici.cz – 8. výzva PRV.

Upozorňujeme, že od 1.1.2020 došlo k navýšení sazby poplatku za  komunální odpad na 450 Kč, více informací naleznete níže. 

 

Placení poplatků

v Obci Orlické Podhůří

za komunální odpad a psy v roce 2020 a v následujících letech

 Splatnost poplatku je vždy k 30.06. příslušného kalendářního roku, formou převodu prostředků na účet Obce Orlické Podhůří vedeného u KB v Ústí nad Orlicí číslo 8721611/0100 nebo v hotovosti v kanceláři obce u účetní každou středu od 8,00 hod. do 17,00hod., jiné dny po telefonické dohodě.

 Místní poplatek za komunální odpad jsou povinni platit

-       fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

-       všichni cizinci, kteří mají pobyt v obci delší  jak 3 měsíce

-       všichni vlastníci nemovitostí (byt, rodinný dům, stavba určená k rekreaci), kde není nikdo přihlášený  k pobytu.

Od poplatku se osvobozuje:

- poplatník s pobytem v obci narozený v příslušném kalendářním roce

- poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 85 let a starší 85 let

 

Komunální odpad – za 1 osobu                    450,00Kč

                                 za rekreační objekt       450,00Kč

Poplatek za psa                                              100,00Kč

               za 2. a každého dalšího                  150,00Kč

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, napíší počet osob, popř. počet psů do správy pro příjemce na bankovní výpis.

Variabilní symboly pro jednotlivé části obce:

VS: 1+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 110) – Říčky      

VS: 2+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 210) – Rviště

VS: 3+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 310) – Dobrá Voda

VS: 4+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 410) – Rozsocha

VS: 5+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 510) – Perná

VS: 6+ číslo popisné (např. č.p. 10 – VS 610) – Kaliště

VS: 7+ číslo evidenční (např. č.e. 10 – VS 710) – pro k.ú. Říčky - Klopoty    

VS: 8+ číslo evidenční (např. č.e. 10 – VS 810) – pro k.ú. D. Voda - Klopoty

 Platba na účet číslo:. 8721611/0100

V případě neuhrazení poplatků do  30.06. příslušného kalendářního roku bude zaslána pouze jedna upomínka a potom bude přistoupeno k vymáhání dle platných zákonů, včetně navýšení poplatků a nákladů na exekuční příkaz.  

Vybírání poplatků v kulturním domě v Říčkách a v prádelce ve Rvišti bude v měsíci dubnu 2020, přesný termín bude včas upřesněn.