V rámci stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“ proběhne úplná uzavírka cyklostezky mezi Ústím nad Orlicí a Klopotami ze 6.5. na 7.5., ze 7.5. na 8.5. a z 8.5. na 9.5.2021 vždy od 20:00 do 06:00 hodin.

Přes den bude cyklostezka průjezdná!

Objízdné trasy budou vyznačeny dle platných předpisů.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na zástupce ředitele stavby Ing. Davida Pilného (tel: 731 601 599).

Aktuální informace o průběhu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 naleznete na těchto stránkách.

Tabulka s aktivitou obyvatel naší obce:

Prubeh scitani lidu domu a bytu tabulka

Ve dnech 29. a 30. dubna a v pondělí 3. května bude zcela neprůjezdná místní komunikace v Klopotech v úseku pod parkovištěm. Místní komunikace se zde trhá a stavební firma bude řešit zajištění komunikace zpevněním svahu. Objízdná trasa je po konzultaci s dopravní policií vedena směrem od Perné, nákres je ke stažení zde. V úseku od mostu směrem na Bezpráví budou instalovány semafory a bude zde probíhat řízení provozu. Zhotovitel prosí o trpělivost a zvýšenou opatrnost, zvláště vzhledem k projíždějícím cyklistům.

 

 

Přílohou předáváme informace od společnosti EUROVIA CS, a.s. o provádění nočních prací v lokalitách (Kerhartice, Orlické Podhůří – Klopoty a Brandýs nad Orlicí) v rámci stavby „Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí – původní stopa, BC“.

Hluk Noční výluky aktuality 1