Vláda

  •  zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
  • zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Kompletní usnesení vlády naleznete zde.

V současnosti řešíme úpravu prodejní doby obchodu ve Rvišti, aby i zde senioři měli možnost bezpečného nákupu. O výsledku Vás budeme informovat sms.

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PACIENTY

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ohledně výskytu onemocnění COVID-19 jsou s okamžitou platností omezeny plánované operační a vyšetřovací výkony na míru nezbytně nutnou. Zároveň je omezen provoz ambulancí a poraden. Žádáme pacienty, aby návštěvu nemocnice, zejména ambulancí, omezili pouze na nezbytné akutní případy.

 JAK JE UPRAVEN REŽIM VSTUPU DO VAŠÍ NEMOCNICE?

U vstupu do Orlickoústecké nemocnice je umístěn stan, ve kterém tým zdravotní služby kontroluje všechny přicházející a přijíždějící pacienty. Zdravotníci každému pacientovi změří teplotu a zeptají se na příznaky nemoci. Pokud pacient vykazuje příznaky možné nákazy koronovirem, je odeslán na vyšetření do izolovaného kontaktního místa pro osoby s podezřením na nákazu koronavirem, které se nachází v bočním vchodu do budovy A z ulice Jana a Josefa Kovářů.

Kompletní info včetně obrázku nemocnice je ke stažení zde.

Opatřením hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020 dojde u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi a zákaz odbavení (cestující mohou jet bez jízdenky).

 

Opatření hejtmana naleznete zde.

Dle opatření hejtmana je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředů dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředů veřejné dopravy, otevřených provozoven (potraviny, lékárny, benzínky...), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt. Nařízení platí od 18.3.2020 od 18 hodin do odvolání.

Kompletní nařízení naleznete zde.

Vláda na svém jednání 16.3. upravila další opatření. Kompletní usnesení naleznete zde.

Především se jedná o doporučení osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Obec v tomto případě má za povinnost pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Jak byli všichni občané včera informování, pokud takovou potřebu máte, obraťte se na starostku Marii Krškovou 603 712 142.

Dále došlo k omezení sociálních služeb nebo k úpravě otevřených obchodů na prodejny s látkami a textilem z důvodů šití roušek.