Obecní úřad bude v období 23. 12. 2020 – 1. 1. 2021 uzavřen. V případě neodkladných záležitostí se obraťte na starostku Marii Krškovou, 603 712 142. Děkujeme za pochopení.

PF 2021

 

 Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 3. 12. 2020 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde jsou úplaty za vodné a stočné zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen v oblasti, kde VAK vlastní i provozuje vodárenskou infrastrukturu, pro rok 2021 takto:

 

Ceny za vodné a stočné platné od 1. 1. 2021: 

vodné              38,70 Kč/m3 bez DPH             42,57 Kč/m3 včetně 10 % DPH

stočné             41,60 Kč/m3 bez DPH             45,76 Kč/m3 včetně 10 % DPH

celkem             80,30 Kč/m3 bez DPH             88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH

 

Odběratelé tak zaplatí v roce 2021 za 1 m3, tj. 1 000 litrů vody 88,33 Kč/m3 včetně 10 % DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak stále činí necelých 9 haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l na osobu a den, tj. cca 36 m3 za rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele přibližně 265 Kč, oproti cenové úrovni roku 2020 se jedná o zvýšení o cca 9 Kč za měsíc. Ve srovnání s cenovou hladinou počátku roku 2020 (před snížením sazby DPH z 15 na 10 %) jde dokonce o snížení o cca 3 Kč/měsíc. 

 

V roce 2020 činil součet cen vodného a stočného 89,24 Kč/m3 včetně DPH 15 % platné do 30. 4. 2020 a 85,36 Kč/m3 včetně DPH 10 % platné od 1. 5. 2020. Oproti tarifům bez DPH platným v roce 2020 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 3,5 % (z toho vodné 4,0 %, stočné 3,0 %). Cena včetně DPH tak bude o 1 % nižší než cena platná k 1. 1. 2020.

Společnost VAK realizuje v současné době tři významné vodohospodářské projekty, které jsou podporované z Operačního programu Životní prostředí, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 317,6 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit minimálně 147,5 mil. Kč. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč. Dokončení těchto projektů se předpokládá v roce 2022.

 

Úprava ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:

  • zákonná povinnost tvorby finančních zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž z podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí), 

  • nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti i z vlastní investiční činnosti,

  • růst cen vstupů jako je cena oprav, materiálu, chemikálií, mezd a veškerých služeb, který často poměrně výrazně překračuje míru inflace,

  • nutnost zajistit ve zvýšené míře dohled nad zdravotní nezávadností dodávané pitné vody a také kvalitní ochranné pomůcky pro zaměstnance v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména ty, kteří pracují jako obsluha čistíren odpadních vod.

 

Spotřeba k 31.12.2020 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31.12.2020 nahlásit. Z důvodu nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 3. ledna 2021, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru, zadaného ve formuláři „ODEČET VODOMĚRU“ (v rychlých odkazech), je vyplnění správného a úplného čísla odběrného místa a názvu odběrného místa (obec, ulice, č.p. - obojí je uvedeno na faktuře). Datum odečtu musí být 31.12.2020, odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31.12.2020 nebudou zpracovány.

 

 

Jablonné nad Orlicí 14. 12. 2020                                                                Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. prosince 2020 č. 1290 o přijetí krizového opatření platí ode dne 9. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

Na obrázku může být: text, kde se píše Zmeny V opatreních od stredy 9. prosince Co se zmení? Od stredy se zkrátí otevírací doba restaurací, baru a klubu, a to včetne tech V hotelech do 20:00. Restaurace nebudou moci prodávat po 20. hodine ani ve vydejních okénkách. Platit začne zákaz konzumace alkoholu na verejnych místech, a to po cely den. Zakazany bude prodej alkoholu a jídla na trzích. Vyše uvedená omezení neplatí pro rozvozy jídla. Kompletni informace naleznete na: https/onemcen-akuane.mzcr.z/pes Pardubicky kraj 

Na základě rozhodnutí vlády ČR proběhne v období od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 dobrovolné antigenní testování obyvatel.

Obecné informace uvádí leták Ministerstva zdravotnictví ČR a rozcestník na www.pardubickykraj.cz/koronavirus.

Další podrobnosti jsou patrné z tiskové zprávy Nemocnice Pardubického kraje a.s. zde https://www.nempk.cz/novinky/nemocnice-pardubickeho-kraje-spousti-antigenni-testovani-pro-verejnost a zde https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-pro-verejnost.

Dne 30. listopadu rozhodla Vláda České Republiky o zmírnění mimořádných opatření od 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod. Celý text krizového opatření je zde.