Milí občané,

obec Orlické Podhůří zpracovává v současné době Strategický plán rozvoje obce. Cílem dokumentu je konkretizovat priority v daných oblastech a navrhnout konkrétní činnosti na následující roky. Jednoduše řečeno nás zajímá, co Vás trápí, co chcete změnit nebo naopak co se Vám v obci líbí a co byste chtěli dále rozvíjet. Jedná se o dokument zaměřený na období dalších 10 let.

Obracím se na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Zvláště prosím věnujte pozornost volnému komentáři, kde můžete napsat konkrétní nápady a postřehy.

Vyplněné tištěné dotazníky (jsou distribuovány do schránek) je možno odevzdat na obecním úřadě nebo v prodejnách v Říčkách a ve Rvišti nebo je možné vyplnit dotazník elektronicky na tomto odkaze

https://www.survio.com/survey/d/X2W1R1V4C1X1P1M9H

Zároveň Vás prosím o vyplnění pocitové mapy obce na této stránce:

https://wegas.cz/portal/#/public?name=obec_orlicke_podhuri&conf=publictheme&id=w00e0092f8d9c4d03bc40d0bbcfa87311

Kdo nevyužíváte internet, budete se moci k papírové mapě vyjádřit na veřejných setkáních. 

Sběr odpovědí k dotazníkům i pocitovým mapám bude probíhat do 13. 9. 2020.

 

Vyhodnocení dotazníků proběhne na veřejném projednání, které se uskuteční ve středu 23. 9. 2020 v KD Říčky a ve čtvrtek 24.9. 2020 v Prádelce ve Rvišti, vždy od 17 hodin. Zde výsledky dotazníku společně probereme a více rozpracujeme konkrétní nápady. Všichni jste srdečně zváni! 

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost naší obce!

 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci:

 

09.09.2020 (07:30 - 09:30) - plánovaná odstávka č. 110060722878

Dobrá Voda

 17, 18

Rviště

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56/119/3, 58, 60, 107, parc. č. 2, parc. č. 128, parc. č. 133/3, parc. č. 171/1, č. 102R, č. 38R, č. 691/1, E103, E104, E106, E108

 

09.09.2020 (10:00 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060722868

Rozsocha

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, parc. č. 401/2, parc. č. 547/6, parc. č. 793/1, parc. č. 1033/1, č. 18R

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 

 

Z důvodu čerpání dovolené starostky Marie Krškové a účetní Ivy Peterkové v týdnu od 17. do 21. srpna bude k dispozici pouze podatelna a to:

pondělí 14. 8. 2020 8-12 hodin

středa 19. 8. 2020 8-12 hodin

V následujícím týdnu 24. - 28. srpna bude čerpat dovolenou starostka Marie Kršková, úřední hodiny budou zachovány, k dispozici bude účetní obce Iva Peterková.

V neodkladných záležitostech se můžete obrátit na místostarostu Vojtěcha Skalníka - 730 904 581.

Děkujeme za pochopení.