Vláda dne 6. 4. 2020 prodloužila dosavadní omezení volného pohybu osob se stanovenými výjimkami a maloobchodní prodej se stanovenými vyjímkami. Přehled je níže.

Dle vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2020 je nařízeno:

 
 
Ostatní mimořádná opatření jsou nadále platná.

Vážení,

vzhledem k současné situaci šíření nemoci COVID-19 a následně přijatým opatřením nemůžeme naplánovat každoroční informační setkání v Klopotech. Počítáme s tím, že po uklidnění situace setkání bude, o termínu budete včas informováni. Informace k poplatkům najdete níže, více informací najdete na webových stránkách obce www.orlickepodhuri.cz nebo v místním občasníku http://www.orlickepodhuri.cz/zivot-v-obci/zpravodaj (je zde i článek ohledně vývoje plánovaného zrušení vlakové zastávky Bezpráví).

Upozorňujeme na zvýšení sazby poplatku za komunální odpad na 450,-Kč za jednu nemovitost. Poplatek prosím uhraďte převodem na účet 8721611/0100 do 30. 6. 2020          

v.s: 7 + číslo evidenční (např. 716) – pro k.ú. Říčky    

v.s: 8 + číslo evidenční (např. 816) – pro k.ú. D. Voda

  TERMÍNY ODVOZU KONTEJNERŮ V ROCE 2020

PŘISTAVENÍ

místo

ODVOZ

29. dubna Klopoty 4. května
1.července Bezpráví 8. července
20. srpna Klopoty 26. srpna
17. září Bezpráví 22. září
27. října Klopoty 2. listopadu

 

 

Vážení podnikatelé. Ekonomická situace bude pro některé z vás náročná a je nutné vám pomoci. Služba je určena pro každého podnikatele, který potřebuje s něčím poradit v souvislosti s aktuální koronavirovou situací. Pomoc podnikajícím z Pardubického kraje se dostane každému od živnostníka přes mikro podnik až po větší firmu. Tuto službu nabízí Podnikatelský inkubátor Pardubického kraje (P-Pink). Využití Podnikatelské pohotovosti je pro podnikatele velice jednoduché. Vyplňte základní informace, specifikujte dotaz skrze formulář a P-PINK zajistí propojení s vhodným odborníkem z řad mentorů inkubátoru, profesionálem z praxe, v současné době formou vzdálené konzultace.

Pokud podnikáte a potřebujete s něčím pomoct, tak tuto službu určitě využijte. Více informací na webu www.p-pink.cz/koronavirus-podnikatelska-pohotovost

 

Mgr. Hana Štěpánová

Radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Krajský úřad Pardubického kraje

 

Vláda dne 30. 3. 2020 prodloužila dosavadní omezení volného pohybu osob se stanovenými výjimkami a také další zákazy či omezení do soboty 11. dubna, 6.00 hod. Přehled je níže.

Dle vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020 je nařízeno:

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 informujeme, že dojde k redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem.

Omezení dopravy budou následující:

a) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích,

b) počínaje dnem 28. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích,

c) počínaje dnem 30. 3. 2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě v pracovních dnech.

 Informace o jízdních řádech budou odeslány v průběhu dne 26. 3. 2020, eventuálně 27. 3. 2020 a současně budou zveřejněny na Portále Pardubického kraje.