Dne 3. 6. 2019 byla vyhlášena výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Chodník k Borečku". Nabídky je možné podávat nejpozději do 19. 6. 2019 do 15 hodin. Výzva včetně zadávací dokumentace a příloh je ke stažení zde.

Volič, který po 14. dubnu 2019změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentuvedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu(§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

      • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019nebo

      • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

        Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu.

Z důvodu nemoci dochází k úpravě otevírací doby prodejny Hruška v Říčkách. Do odvolání platí následující rozvrh:

PO 7-11:30

ÚT 7-11:30 a 14-16:30

ST 7-11:30

ČT 7-11:30 a 14-16:30

PÁ 7-11:30 a 14-16:30

SO 7-10

MAS vyhlašuje 7. výzvu z Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete zde.

V týdnu od 15. 4. do 18. 4. čerpá účetní obce Iva Peterková dovolenou. Služby obecního úřadu budou omezeny. Děkujeme za pochopení.