V neděli 2.6.2019 proběhl v areálu hřiště ve Rvištích tradiční Den dětí. Prosluněné počasí nám dovolilo, aby se celá akce uskutečnila tak, jak byla naplánována.

Okolo 14 hodiny se začali scházet rodiče a prarodiče se svými dětmi a na předem připravených stanovištích se vrhli na plnění úkolů jako bylo třeba zatloukání hřebíků, házení míčků do otvorů, schazování figurek vodními pistolkami, poskytnutí první pomoci atd. Nad hřištěm měli své místo myslivci, kde měly děti možnost vyzkoušet střelbu ze vzduchovek na terč. V areálu koupaliště na ně byli připraveni hasiči se stříkačkami, což se dětem v parném dni zvláště líbilo. Starší děti čekala příjemná trasa okolní přírodou,  zaměřená na orientaci v mapách, za pomocí mobilních telefonů.

Cíl byl jasný - zaplnit podpisy a razítky kartičky, které svědčily o tom, že všechna stanoviště byla zdolána a účastník může být odměněn. Na děti po splnění úkolů čekal kromě balíčku se sladkostmi také buřt, který si mohli sami opéct a limonáda. Pro doprovod dětí bylo připraveno občerstvení a posezení.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách tohoto příjemného odpoledne podíleli a zároveň také děkujeme všem dětem a jejich rodičům za účast a za vytvoření příjemné atmosféry. Fotky jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.

Dne 3. 6. 2019 byla vyhlášena výzva k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Chodník k Borečku". Nabídky je možné podávat nejpozději do 19. 6. 2019 do 15 hodin. Výzva včetně zadávací dokumentace a příloh je ke stažení zde.

MAS vyhlašuje 7. výzvu z Programu rozvoje venkova. Více informací naleznete zde.

Volič, který po 14. dubnu 2019změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentuvedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu(§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

      • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019nebo

      • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

        Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu.

Z důvodu nemoci dochází k úpravě otevírací doby prodejny Hruška v Říčkách. Do odvolání platí následující rozvrh:

PO 7-11:30

ÚT 7-11:30 a 14-16:30

ST 7-11:30

ČT 7-11:30 a 14-16:30

PÁ 7-11:30 a 14-16:30

SO 7-10