ZA KAMENNOU KRÁSOU ORLICKÉHO PODHŮŘÍ (20 km), cyklo

Rviště prodejna – Sv. Jan Nepomucký Rviště – Kříž Náves Rviště – Lurdská jeskyně Rviště – Kříž Dolní Rozsocha – Lurdská kaplička Horní Rozsocha – Kříž a Papáčkova zvonice Kaliště – Kotvicový kříž Kaliště – Brandýs nad Orlicí –Barokní sýpka Perná – Pomník padlým Říčky – Kaple sv. Andělů Strážných Říčky – Kříž u kaple Říčky – Obraz Korunování Panny Marie Říčky – Sv. Jan Nepomucký Říčky – Kříž na hřbitově Říčky – Kříž u Německého lesa – Kaple Korunování Panny Marie Dobrá Voda – Kříž u kaple Dobrá Voda – Roubená zvonice Rviště – Rviště prodejna

Kamenná krása Orlického Podhůří není známa široko daleko – jako třeba sochy Matyáše Bernarda Brauna v okolí podkrkonošského Kuksu. Přesto existuje, v poslední době se zvýšeným leskem, protože obec se postarala o restaurování všech svých památek. Nejstarší kamenné dílo, v Říčkách, dokonce sahá hluboko do období baroka.

Výlet zahajujeme ve Rvišti u prodejny (lze tady zaparkovat auto). Okolo obecního domku zvaného Prádelka zamíříme po místní cestě severním směrem do blízkosti zemědělského družstva, cesta se potom stáčí k východu (doprava) a okolo zemědělských objektů nás dovede až ke Krškovu statku (čp. 19), u něhož v obklopení tří nádherných lip stojí impozantní pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého z r. 1863. Stejným způsobem se navrátíme na rvišťskou náves, kde kromě prodejny (a možná i našeho zaparkovaného auta) stojí ještě kamenný kříž s reliéfem na podstavci z r. 1860. Na rozcestí silnic o 80 m níž (západněji) se nachází Lurdská jeskyně se soškou Panny Marie. Jeskyňka pochází z r. 1893. Ze Rviště pokračujeme po silnici (kolmým směrem od jeskyně) ve směru nahoru na Dolní Rozsochu. Na křižovatce silnic odbočíme po silnici II/312 doleva. Po 100 m z této silnice pokračující na Choceň uhneme znovu vlevo. Ocitáme se u kamenného kříže z r. 1878, díla sochaře Bernauera ze sousední Velké Skrovnice. Tento kříž je překrásně (fotogenicky) zasazen do zvlněného panoramatu vrchů Hůrky, Zátvoru a Hliníků. Od kříže pokračujeme po místní asfaltce do kopce na Horní Rozsochu, kde se na návsi před Peterovým stavením (čp. 14) nachází další připomínka mariánského kultu v podobě Lurdské kapličky na kamenném sloupu. Asfaltový povrch cesty na Horní Rozsoše končí, ale my v nastoupeném směru pokračujeme k jihozápadu dál, k další části Orlického Podhůří, osadě Kaliště. Uprostřed prašné cesty mezi lesem a Kalištěm stojí u cesty kříž a před farmou p. Papáčka na začátku vesničky nová zvonice. Pod osadou ve směru na Brandýs nad Orlicí se nachází pozoruhodný kamenný kotvicový kříž. My od kříže pokračujeme hezkým sjezdem se zatáčkami až do Brandýsa, kde na Komenského náměstí zahneme vlevo a po silnici okolo Tiché Orlice s cyklotrasou č. 18 dojedeme před barokní sýpku v osadě Perná. Nadále se držíme údolní cyklotrasy (v případě únavy nebo časové tísně odtud můžeme jet přímo do cíle do Rviště po hlavní silnici nahoru) a okolo rodinné farmy a Panského rybníka dojedeme na Bezpráví. Zde se nabízí možnost občerstvení v sezónním bufetu. Rozcestí Pod Klopoty ještě projedeme rovně, ale na vyvýšeném místě za dětským hřištěm asfaltovou cyklostezku definitivně opustíme. Uhneme doleva (nikoli ve směru do Klopot) a stoupající cestou v mlází se odpoutáváme od cyklostezky na Ústí hluboko pod námi. Dolem V Luštici postupně vyjedeme, ale spíš vyjdeme vedle kola (stoupání je převeliké) v Pavlových koutech a okolo Třech lipek s obrázkem sv. Václava (po červené turistické značce) dojedeme do Říček. Neodbočujeme vlevo, dolů do vsi, ale v přímém směru projedeme hlavní silnici a okolo pily dojedeme k místnímu fotbalovému hřišti (na malou kopanou), po místní asfaltce uhneme doleva a nad domy pod lesem v místní části Na Skřipkách objedeme vrch Podhoří (528 m). Nad vsí došlapeme až na náves k pomníku Našim padlým z r. 1921. Od pomníku sjíždíme po návsi dolů okolo kaple sv. Andělů strážných z r. 1870, zrekonstruované v posledních letech, a kolem kamenného Kaplanova kříže z r. 1894. U školy na hlavní silnici zahneme doprava. Asi po 120 m se vpravo vedle silnice nachází obraz Korunování Panny Marie na kamenném sloupu z r. 1819. Nejcennější pamětihodnost Říček se nachází vedle hřbitova o dalších 200 m dále: barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1757 obehnaná kamennou „kašnou“ bez vody. Pískovcová plastika původně, až do r. 1970, stála na návsi u obecní studny vedle školy. U sochy se dříve otáčel autobus, točna u prodejny byla spolu s „novou“ silnicí z Říček do Kerhartic vybudována až na přelomu 70. a 80. let minulého století. Svatý Ján si tak už páté desetiletí u hřbitova, až na projíždějící auta a zemědělskou techniku, užívá klidu, ale co když mu je tam, na nepůvodním místě, přece jenom smutno… Uprostřed hřbitova (z r. 1929) stojí kamenný kříž, přemístěný sem od Německého lesa. Od hřbitova pokračujeme po asfaltu na rozcestí silnic dolů k Německému lesu. U autobusové zastávky odbočíme doleva. Asi 100 m odtud se u odbočky na Klopoty nachází litinový kříž na kamenném podstavci. V r. 2000 se zasloužil o jeho obnovu dobrovodský rodák p. Kaplan. U křížku se nachází odpočívadlo s lavicí, stolem a odpadkovým košem. Při siestě zde můžeme popřemýšlet nad odkazem tohoto místa, které charakterizuje vyrytý nápis do kamene podstavce kříže: Pochválen buď Ježíš Kristus. Milostiv buď hříšným. Náš výlet od křížku pokračuje silnicí do Dobré Vody, kde se na návsi nachází opravená kaple Korunování Panny Marie z konce 19. století a vedle ní kamenný kříž z r. 1870. Z Dobré Vody se navracíme do Rviště k prodejně kolem opravené kopie roubené zvonice z r. 1753.