OKOLO KLOPOT (3,5 km), pěší

Klopoty parkoviště u kontejneru – Mlynářův les – Brod Tiché Orlice – Pod Klopoty – Nad Říčeckým koupadlem – Pod Čeřínkem – Podříčský mlýn – Klopoty kaple, hostinec – Klopoty parkoviště u kontejneru

Údolí Klopotského potoka nadchne každého milovníka přírody. K místu u pramene potoka se váže příběh o uzdravení bolavých a zdecimovaných vojáků, kteří zde v době napoleonských válek z vděčnosti založili kult úcty k Panně Marii – Pomocnici všem lidem v nouzi.

Výlet začínáme na parkovišti u kontejneru na odpad u turistického ukazatele Klopoty – chaty. Vydáváme se po místní asfaltové komunikaci nad bývalým chatovým táborem k jihozápadu (po modré). Po 170 m z asfaltky s modrou turistickou značkou uhneme doprava na lesní cestu. Po této cestě vystlané jehličím a později i spadaným listím kráčíme nad chatami Mlynářovým lesem směrem k jihozápadu. Cesta ve svahu se postupně, již nad Tichou Orlicí, stáčí k severozápadu a v podobě úzké pěšiny klesá na cyklostezku k řece. Zde odbočujeme vlevo a proti proudu Tiché Orlice jdeme s opatrností po frekventované cyklostezce. Pozor na cyklisty!! Míjíme panelový brod vytvářející v řece působivé peřeje, rozcestí Pod Klopoty procházíme rovně a až nad Říčeckým koupadlem (nad dětským hřištěm vedle cyklostezky) odbočujeme na kraji lesa nad jednou z místních chat doleva. Cesta pod návrším Čeřínek okolo dvou pramenišť nás dovádí do údolí Pod Pazdernou na modrou turistickou trasu. Uhýbáme doleva k Podříčskému mlýnu, kde se mlela mouka ještě v r. 1943. Na asfaltové silnici odbočujeme doprava a navracíme se na parkoviště u kontejneru. Asi 130 m od nás se nachází opravená kaplička Panny Marie u pramene Klopotského potoka; domek, kde bývaly lázně a hostinec, jenž nám po příjemné túře (bude-li v provozu) nabízí spočinutí.