OKOLO BEZPRÁVÍ (7 km), pěší

Klopoty parkoviště u kontejneru – Mlynářův les – Bezpráví – Pod Sudislavskými maštalemi – Luh – Dolečkova hájovna – Nad Říčeckým koupadlem – Pod Čeřínkem – Podříčský mlýn – Klopoty kaple, hostinec – Klopoty parkoviště u kontejneru

Bezpráví, ač chmurného jména, je úžasným místem. Údolí Tiché Orlice zde tvoří pomyslný předěl mezi oblastí Českomoravské vrchoviny na jihozápadě (levý břeh řeky) a oblastí náležející k Orlickým horám (pravý břeh). V dávných dobách tudy procházela kupecká stezka a je možné, že zde loupežníci pocestným činili bezpráví…

Výlet začínáme na parkovišti u kontejneru na odpad u turistického ukazatele Klopoty – chaty. Po místní asfaltové komunikaci nad bývalým chatovým táborem vyházíme k jihozápadu. Po 170 m z asfaltky uhneme doprava. Po cestě vystlané jehličím a spadaným listím kráčíme nad chatami Mlynářovým lesem směrem k jihozápadu. Cesta ve svahu se postupně, již nad Tichou Orlicí, stáčí k severozápadu a ve formě úzké pěšiny klesá na cyklostezku k řece. Zde odbočujeme doprava a s opatrností mezi cyklisty míříme směr Bezpráví. Vpravo od nás míjíme údolí Dobrovodské Brtě. Na Bezpráví máme první možnost občerstvení. V místním bufetu točí vynikající pivo Bernard 11° a také zde pečují o základní kámen Skanzenu totality. Nevadí, že nevznikl. Třeba ještě někdy vznikne. Vedeni pěší červenou turistickou značkou opouštíme cyklostezku, uhýbáme vlevo na most přes Tichou Orlici a pokračujeme na železniční zastávku Bezpráví. S opatrností přecházíme železniční přejezd (pozor na vlaky!!). Červeně značená trasa nás za zastávkou vede do lesa a obchází návrší Roveň (378 m). Na druhé křižovatce lesních cest za zastávkou (1 km od zastávky) červenou značku, která odbočuje doprava směrem na Brandýs nad Orlicí, opouštíme. My jdeme dál rovně. Labyrintem dalších rozcestí procházíme za mírného stoupání v jižním směru, až dojdeme na křižovatku lesních cest. Zde se ocitáme v nejvyšším bodě našeho výletu (385 m). Uhýbáme doleva a prašnou cestou (s cyklotrasou 4054) nad loukou s chatovými usedlostmi klesáme k Tiché Orlici. Řeku přecházíme po Kubátově mostě. Na údolní cyklostezce pod náspem železniční trati odbočujeme vlevo. Za strážním domkem s opatrností znovu přecházíme železniční přejezd. Po asfaltové cyklostezce pokračujeme k Dolečkově hájovně. Empírový dům je němým svědkem protiněmeckého odboje za druhé světové války. Žila zde rodina hajného Čeňka Dolečka. Hrdinství, které připomíná pomník před domkem, nakonec zaplatili životem kromě otce i jeho syn Oldřich. Za hájovnou asfaltka uhýbá doprava. 400 m za touto zatáčkou cyklostezka náhle prudce stoupá. V nejvyšším bodě tohoto stoupání odbočíme na kraji lesa doprava (ale nejdeme cestou do kopce, ale až tou druhou, po rovině). Cesta pod návrším Čeřínek okolo dvou pramenišť nás dovádí do údolí Pod Pazdernou na modrou turistickou trasu. Uhýbáme doleva k Podříčskému mlýnu a na asfaltové silnici (turistický rozcestník Klopoty – mlýn) odbočujeme doprava a navracíme se na parkoviště u kontejneru. Asi 130 m od nás se nachází opravená kaplička Panny Marie u pramene Klopotského potoka; domek, kde bývaly lázně a hostinec, jenž nám po příjemné túře nabízí další možnost spočinutí (bude-li v provozu).