NAD TICHOU ORLICÍ (25 km), cyklo

Klopoty parkoviště u kontejneru – Kříž u Německého lesa – Říčky – V Kolomaznici – Kerhartice – Luh – Sudislavské maštale – Sudislav – Oucmanice – Brandýs nad Orlicí – Perná – Bezpráví – Klopoty kaple, hostinec – Klopoty parkoviště u kontejneru

Cyklostezka podél Tiché Orlice mezi Letohradem a Chocní je vysoce ceněna a oblíbena cykloturisty v celé České republice (i za jejími hranicemi). S tímto naším výletem se údolní luxusní asfaltkou projedeme v podstatné části mezi Ústím a Brandýsem nad Orlicí také. K obecně známé trase okolo řeky je ovšem třeba přidat i něco navíc, abychom si mohli meandrovitý kaňon užít i v jeho vyšších patrech.

Od turistického ukazatele Klopoty – chaty na parkovišti u kontejneru v Klopotech vyjíždíme z Klopotského údolí východním směrem nahoru na rozcestí silnic ke Kříži u Německého lesa. Odbočíme doprava a po 100 m ještě jednou doprava, nahoru směr Říčky. Projedeme Říčky v přímém směru a po „nové“ silnici za vsí šlapeme vstříc lesu. Vpravo od nás vidíme na zalesněném horizontu táhlý vrchol náhorní plošiny Lysina (506 m), pod níž hluboko dole protéká údolím Tichá Orlice, supí mezinárodní rychlíky mnoha železničních dopravců a spokojení cykloturisté. Za chvíli se do jejich šiku zařadíme také. Ještě předtím nás ale čeká příjemný sjezd do Kerhartic, který uprostřed kopce zpomaluje prudká zatáčka v místě zvaném V Kolomaznici. Pod silničním náspem se zde nachází studánka. V Kerharticích podjedeme železnici a na zdejší hlavní třídě (Sokolská ul.) 150 m za podjezdem uhneme doprava. To jsme již na údolní cyklotrase č. 18, která se vší parádou začíná na konci Kerhartic. Po proudu Tiché Orlice a v sousedství hlavního českého železničního koridoru dojedeme na Luh, 3,2 km za Kerhartice. Zde na rozcestí cyklotras odbočíme doleva na cyklotrasu 4054. Po Kubátově mostě přejedeme Tichou Orlici a nad chatovými usedlostmi stoupáme údolní strání zvanou Sudislavské maštale. Na silnici mezi Hrádkem a Sudislaví uhneme vpravo. To se k nám již připojila cyklotrasa 4049. Vystoupáme do obce Sudislav nad Orlicí, která leží na samé hraně náhorní plošiny nad údolním kaňonem. Ze Sudislavi nás silnice vede do Oucmanic , kde na rozcestí silnic uprostřed obce zahneme doprava, na Brandýs. Sjezd do Brandýsa nad Orlicí je další příjemností tohoto výletu, navíc prověří i technický stav našich brzd. V Brandýse nad Orlicí za mostem přes Tichou Orlici odbočíme před železničním přejezdem doprava. Okolo fotbalového hřiště dojedeme k občerstvení U Konťáku. Zde se napojíme na údolní cyklotrasu č. 18, znovu přejedeme řeku a pod pomníkem J. A. Komenského, okolo habrového bludiště (odkazujícího na příběh Poutníka v komenského díle Labyrint světa a ráj srdce), koupaliště a ocelové plastiky zvané Babylonské dělo soudného dne pokračujeme k Perné. Asfaltová stezka s cyklotrasou č. 18 nás přes Bezpráví dovede až k ústí Klopotského údolí. Zde u turistického rozcestníku Pod Klopoty odbočíme vlevo a okolo Podříčského mlýna dojedeme do cíle našeho výletu na parkoviště u kontejneru v Klopotech.