O ORLICKÉM PODHŮŘÍ

TURISTICKÁ OBLAST S MALEBNOU KRAJINOU

Vítejte v mikrosvětě Orlického Podhůří. Jméno obce ve východní části Pardubického kraje je věrnou ilustrací polohy, rozmanitosti a členitosti zdejší krajiny. Ba co víc, katastrální území Orlického Podhůří rozkládající se na části pravého břehu středního toku Tiché Orlice je zároveň poutavým krajinným celkem – a vlastně také turistickou oblastí.

Hledáme-li nějaký atribut pro pojmenování rázu zdejší krajiny, jistě si povšimneme nápadné malebnosti. Je dána rychlým střídáním údolních partií s vrchy, hřebeny a náhorními plošinami; krásnými výhledy do kraje, které vždy rámuje zalesněný horizont. Zaznamenáme také pestrý povrch krajiny v kombinaci smíšených i smrkových lesů s lukami a obhospodařovanou zemědělskou půdou. Uprostřed té nádhery, kterou obývá nespočet lesní zvěře a další fauny a flóry, leží devět místních částí obce (vesnice, vesničky, chatové oblasti a samoty): Říčky, Rviště, Dobrá Voda, Rozsocha, Perná, Kaliště, Klopoty, Luh a Bezpráví. S lidskými sídly je spojeno několik pamětihodností, které Orlické Podhůří zakořeňují do kulturních dějin země a českého národa.

Chceme-li sáhnout po dobré mapě zachycující oblast Orlického Podhůří, nabízí se nám jich několik: mapa KČT č. 49 Českomoravské mezihoří – Českotřebovsko v měřítku 1 : 50 000; mapa Shocart č. 454 Českomoravské mezihoří - Lanškrounsko v měřítku 1 : 40 000; cyklomapa Shocart č. 129 Orlickoústecko v měřítku 1:60 000.

Územím Orlického Podhůří prochází mnoho značených turistických tras jak pro pěší tak i pro cyklisty. Kromě vyhledávané cyklostezky údolím Tiché Orlice, která vede jihozápadním okrajem Orlického Podhůří, jsou další výzvou pro návštěvníky zdejšího kousku světa i přírodní vyhlídky do krajiny, které nenajdete v žádných mapách. Dokonce ani ve výše uvedených. V našich tipech na výlety naleznete rady, jak se k nim dostat.

Zájemce o hlubší popis krajiny, historie a památek Orlického Podhůří odkazujeme na publikaci ORLICKÉ PODHŮŘÍ – Za krásou a památkami (nakladatelství Flétna, 2014). Jiným dobrým způsobem navázání srdečního vztahu ke zdejší krajině (i lidem) bývá tradiční turistický pochod VIA LONGA ŘÍČKY, ten se zpravidla koná ve druhé polovině dubna.

 

TURISTICKÉ CÍLE

Údolí Tiché Orlice (meandrovitý kaňon s cyklostezkou mezi Ústím a Brandýsem nad Orlicí)

Klopotské údolí (chatová oblast okolo Klopotského potoka s Podříčským mlýnem, u pramene opravená kaple P. Marie Pomocnice křesťanů, hostinec a bývalé lázně)

Dolečkova hájovna na Luhu (empírové stavení, ve kterém žila za 2. světové války kromě německé ostrahy olomoucko-pražské dráhy také rodina podporující partyzány v okolních lesích)

Bezpráví (samota vedle bývalé tkalcovny a předtím mlýna, dnes oblíbený bufet pro cykloturisty se základním kamenem neuskutečněného projektu „Skanzenu totality“)

Rviště (vesnice mezi třemi vrchy s opravenou kopií roubené zvonice z r. 1753, krásnou sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1863, Lurdskou jeskyní, kamenným křížem, prodejnou, požární nádrží a prameništěm Pod Hůrkou)

Dobrá Voda (prosluněná vesnička s opravenou kaplí Korunování P. Marie z konce 19. Století, kamenným křížem a požární nádrží)

Říčky (vesnice s opraveným kulturním domem, hospodou, prodejnou, opravenou kaplí sv. Andělů Strážných z r. 1870, několika kamennými kříži a vzácnou sochou sv. Jana Nepomuckého s balustrádovým ohrazením z r. 1757)

Hůrka (dvouvrcholový vrch s nejvyšší kótou 546 m n. m. a pomníčkem obětem letecké havárie z r. 1948)

Zátvor (495 m n. m. vysoký vrch strmě klesající 185 m dolů do kaňonu Tiché Orlice)

Kaliště (osada na náhorní plošině nad Brandýským hradem)

Perná (osada v údolí Tiché Orlice s barokní sýpkou)

 

TIPY NA VÝLETY

OKOLO KLOPOT (3,5 km), pěší

OKOLO BEZPRÁVÍ (7 km), pěší

VYHLÍDKY ORLICKÉHO PODHŮŘÍ – (13 km, pěší)

ZA KAMENNOU KRÁSOU ORLICKÉHO PODHŮŘÍ (20 km), cyklo

NAD TICHOU ORLICÍ (25 km), cyklo