Orlické Podhůří vlastní v současné době 53,27 ha lesní půdy. Obecní lesy se nacházejí na katastrech Dobrá voda, Rviště a Říčky. Obec hospodaří dle lesního hospodářského plánu, který je vypracován na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026. Lesní porosty se rozkládají v kopcovité krajině, největší část je pod Říčkami okolo strže „Pazderna“, další úsek lesa obklopuje nejvyšší kopec „Hůrku“ a ústí do „Pekel“. „Rvišťské Brtí“ jak nazývají místní domorodci cestu k Tiché Orlici je též obklopeno lesy zvané „V Chudobiskách“. Poslední nemalá část se rozkládá pod úbočím plošiny, které vévodí odtržené Kaliště, zde se říká „ V Hliníkách“. Lesy leží v přírodní lesní oblasti Českomoravské mezihoří. Území se rozkládá ve dvou lesních vegetačních stupních, 3. dubo-bukový a 4. bukový. Budeme-li se zabývat věkovou strukturou porostů, zjistíme, že převládají starší mýtné porosty, jeden z důvodů špatné rozpracovanosti porostů jsou velice náročné terénní podmínky pro těžbu. Co se týká zastoupení jednotlivých druhů dřevin, se 77% jasně dominuje smrk ztepilý. Následuje buk lesní, který má zastoupení 12%. Ostatní dřeviny jsou zastoupené v nevýznamném množství a označujeme je jako vtroušené či přimíšené. V novém lesním hospodářském plánu taxátoři změřili a spočítali celkovou dřevní zásobu našich lesů na 15 183 m3. Tento objem by stačil na stavbu 150 dřevostaveb.

Pro místní občany nabízíme prodej paliva jak listnatého tak jehličnatého či zprostředkování samovýroby palivového dříví v menším rozsahu.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šejbl  

Telefon: 736 165 619