loga

 Rozšíření zázemí mysliveckého spolku

Myslivecký spolek Orlické Podhůří od roku 2021 realizuje projekt Rozšíření zázemí mysliveckého spolku. Rozšířením myslivecké chaty vznikne nová klubovna v přízemí a podkrovní místnost. Nově přistavěná klubovna bude vybavena kuchyňským stolem a dřezem. Rozšířené zázemí bude využíváno pro schůzky mysliveckého kroužku, ke schůzím a setkávání členů spolku. Z přislíbené dotace 239 967 Kč z Programu rozvoje venkova byl nakoupen stavební materiál, stavební práce byly prováděny svépomocí členy spolku.