V posledních letech došlo ve školním stravování k výrazným změnám. Při sestavování jídelníčků se řídíme platnou legislativou a nutričním doporučením. Strávníci dostávají čerstvé ovoce, zeleninové saláty či mléčné výrobky. Do jídelníčku jsou zařazována i jídla ze zvěřiny. Jsou přísně hlídány limity spotřeby tuků a cukrů. Přitom není vůbec jednoduché sestavit zdravý, pestrý a nutričně vyvážený jídelníček, který by odpovídal požadavkům školního stravování a zároveň chutnal všem strávníkům. Každé dítě si z domova přináší různé stravovací návyky. Děti mnoho pokrmů neznají a odmítají je jíst. Pokud děti doma s oblibou konzumují sladkosti, sladké bílé pečivo, hranolky, instantní polévky apod. nejsou zvyklé jíst ryby a luštěniny, pak je pochopitelné, že jim ve školní jídelně nechutná.

Myslíme si, že školní jídelna nemá jen funkci nasytit strávníky, ale má i funkci výchovnou. Ve školní jídelně pracují zaměstnanci, kteří mají kladný vztah k dětem, ke gastronomii a zdravé výživě. I oni se musí dále vzdělávat, aby mohli nové trendy ve školním stravování uplatňovat. Snažíme se mít přátelský vztah s dětskými i dospělými strávníky. 

           Nedílnou součástí naší práce je komunikace a spolupráce s vedením a pedagogy, bez které by školní jídelna nemohla fungovat. 

účet školní jídelny:                  19 - 1326903319/0800

odhlášení stravy ZŠ:                +420 739 455 233 (stačí SMS)

odhlášení stravy MŠ:               +420 733 650 436

Bližší informace viz dokumenty - vnitřní řád ŠJ, ŠJV.

 

jidelna