Školní družina je součástí základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svoji činnosti využívá kmenovou třídu. Pro pobyt venku je k dispozici školní zahrádka, park, hřiště nebo tělocvična v kulturním domě. Poloha školy nabízí množství vycházek do přírody. Děti mají možnost v rámci ŠD navštěvovat zájmové kroužky.

Kapacita je 21 žáků. Navštěvují ji převážně žáci 1. – 3. ročníku. Pro přijetí jsou stanovená kritéria.

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Pracuje podle vlastního ŠVP.

 

Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika:

  - poskytujeme dětem dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování

  - nabízíme různé druhy aktivit (přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, výtvarné…)

  - pomáháme dětem při osvojování sociálních kompetencí (tolerance, spolupráce ve skupině)

 

Provoz družiny:

ranní                  6,30 – 7,30 hod.

odpolední        11,40 – 15,45 hod.