loga

 

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Níže uvedené projekty byly realizovány v rámci naplňováni Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS NAD ORLICÍ.

 

Vybavení třídy v MŠ Rviště

Předmětem projektu bylo vybudování interaktivního koutku v učebně mateřské školy. Byl zakoupen multidotykový panel včetně výukového softwaru. Děti tak získaly možnost pracovat s daným zařízením, seznámit se s technikou, propojit standartní vzdělávání s výukou interaktivní. Výukový software je specificky zaměřen na výchovu a vzdělávání pro děti v mateřské škole. Celkové náklady projektu jsou 177 650 Kč, dotace z Programu rozvoje venkova činí 80%, zbývající náklady financuje zřizovatel.

15foto 2

 

Polytechnická výchova na zahradě MŠ

Jak už název napovídá, v rámci projektu byla upravena zahrada mateřské školy ve Rvišti. Modernizací prošlo pískoviště, které je nově i zastíněno. V nevyužitém koutě za pískovištěm vznikly zpevněné plochy pro převážení různého materiálu dětmi. Dále bylo pořízeno mlhoviště a herní stolek člověče nezlob se. U dětí v mateřské škole se bude nenásilnou formou rozvíjet vzdělávání v polytechnice a projekt tak přispěje k vyšší úrovni vzdělávání. Dotace z Programu rozvoje venkova je přislíbena ve výši 144 800 Kč, zbývající náklady hradí obec Orlické Podhůří.

love-nezlob-se
Mlhovit-s-pskovitm
Prostor-na-hry-a-posezen

 

Inovace ve školním stravování

Díky projektu „Inovace ve školním stravování“ jsme pořídili elektrický konvektomat s vybavením a universální profi robot. Celková výše byla 298 870 Kč. Spoluúčast ve výši 20 % a dokoupení externího odsavače par zajistil zřizovatel.

 

Herní prvky na zahradě mateřské školy

Druhý projekt zajistil pořízení nových herních prvků na zahradu mateřské školy. Konkrétně se jedná o basketbalový koš nízký, řetězovou lávku s kmitajícími trámky, bradla, lanovou síť a skluzavku. K prezentaci výukových programů a her jsme pořídili víceúčelovou didaktickou tabuli se souborem výukových karet. Celková výše byla 234 440 Kč. Na spoluúčasti se opět podílel zřizovatel organizace.