Inovativní přístup ke vzdělávání I.

O 1.9.2022 jsme zahájili projekt v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. Předpokládaná doba trvání projektu je 36 měsíců.  Anotace, cíle a jednotlivé aktivity uvedeny v záměru projektu. Získali jsme částku 818 397,- Kč.

záměr projektu

publicita


Nový přístup ke vzdělávání III.

O 1.8.2020 jsme se zapojili opět do projekt v rámci výzvy Šablony III – MRR v prioritní ose 3. Předpokládaná doba trvání projektu je 24 měsíců.  Cílem projektu bylo podpořit mateřské a základní školy formou zvolených aktivit (více v záměru projektu). Získali jsme částku 490 907,- Kč.

 

záměr projektu

publicita


 

Nový přístup ke vzdělávání II.

O 1.8.2018 probíhá projekt v rámci výzvy Šablony II – mimo hlavní město Prah. Předpokládaná doba trvání projektu je 24 měsíců. Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy, dále školská zařízení formou zvolených aktivit (více v záměru projektu). Získali jsme částku 878 508,- Kč.

 

záměr projektu

publicita


 

Nový přístup ke vzdělávání

Naše škola se ve školním roce 2016/2017 zapojila do výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP a získala částku 536.208,- Kč.

projektový záměr

publicita