logo IROP 

Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Orlické Podhůří

Předmětem projektu je nákup vybavení pro rozvoj klíčových kompetencích v oblasti techniky a digitálních technologiích. V dnešní době automatizace a robotizace považujeme za důležité žáky prvního stupně seznámit se základy programování. Kromě samotného programování dochází k rozvoji matematického a logického myšlení, rozvoji jazyka a komunikace. V rámci projektu byly pořízeny tablety, programovatelní roboti, elektrické a magnetické stavebnice v souhrnné částce 412 690 Kč, z toho dotace z Integrovaného operačního programu činí 392 312 Kč.

Projekt Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Orlické Podhůří je spolufinancován Evropskou unií.

iPad-s-obaly
dobijeci-kufr
ozobot-evo
ozobot-bit
stavebnice-1
podlozky-bot
stavebnice-2
bee-blue-bot

 

Škola pro všechny - ZŠ a MŠ Orlické Podhůří

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Tohoto cíle bylo dosaženo zajištěním kompletní bezbariérovosti školy (nákup schodolezu) a vybudováním zázemí pro školní poradenské pracoviště v nevyužitém podkroví. Dále projekt přispívá i k rozvoji klíčových kompetencí ve vazbě na trh práce. Nově vzniklá místnost je využívána i pro pracovní činnost a mimoškolní aktivity.

Předmětem projektu byly především stavební práce v podkroví a nákup schodolezu. Celkové náklady projektu jsou 1,9 mil Kč, z toho dotace z Integrovaného operačního programu tvoří 1,14 mil. Kč.

Projekt Škola pro všechny - ZŠ a MŠ Orlické Podhůří je spolufinancován Evropskou unií. Žadatelem projektu je zřizovatel Obec Orlické Podhůří.

IMG20210318082127
IMG20210318082117
Klidov-zona
Nov-prostor
Schodolez
Sklad

Odborná učebna pro školná a mimoškolní vzdělávání

Cílem projektu Odborná učebna pro školní a mimoškolní vzdělávání je pořízení vybavení odborné učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce vklíčových kompetencích. Díky projektu vznikne odborná učebna zaměřená na vzdělávací oblasti komunikace v cizích jazycích a digitálních technologií.

V rámci projektu bylo pořízeno technické vybavení (notebooky, tablety, robotické stavebnice, interaktivní panel a další) a  nábytek (lavice, židle, skříně, police). Kapacita nově vybudované učebny je 12 míst. Projekt byl ukončen v 04/2019.

hifi-system
brasny-k-NTB-tablet-2v1
lavicezidle
nabytek
najezd
NTB-s-doplnky-1ks
NTB-s-doplnky-12ks
pc-stojan-displej
roboticka-stavebnice-s-doplnky-7ks
tablet-2v1-8ks