Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří realizuje řadu projektů, které jsou částečně hrazeny z různých dotačních titulů.