Mateřská škola se nachází ve Rvišti v budově bývalé základní školy. Je jednotřídní. Budova školky se nachází u hlavní komunikace, na jižní straně se rozkládá velká zahrada s terasou, pergolou, pískovištěm, zahradními průlezkami, houpačkou, dřevěným domkem na uskladnění hraček, domečkem na hraní, lavičkami a skluzavkou. Zahrada je osázená keři a ovocnými stromy.

          V přízemí budovy se nachází šatna, kuchyň, jídelna a místnost sloužící jako obecní knihovna. Kuchyň je rozdělena na dvě části, menší slouží školce a větří část zemědělskému družstvu ZEMOS. Vybavení kuchyně je postupně inovováno. Místnosti pro firmu ZEMOS jsou zajištěny samostatným vchodem.

          V patře je třída a ložnice/tělocvična, umývárna a přípravna pro kuchyň. Místnosti jsou pěkně vybaveny. Nábytek tvoří oddělené koutky. Stolečky i židle odpovídají svou výškou různým věkovým skupinám dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je kvalitní, dle finančních možností obce. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je i ukládat.

          Vytápění a ohřev vody je realizováno tepelnými čerpadly. 

ms