loga

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Níže uvedené projekty byly realizovány v rámci naplňováni Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS NAD ORLICÍ.

Vybavení pro spolkovou činnost v Orlickém Podhůří

Výsledkem projektu je pořízení vybavení pro bohatší spolkový a kulturní život v obci. Do Kulturního domu v Říčkách byly pořízeny nové stoly a rolety k zastínění sálu, do Komunitního centra ve Rvišti byly pořízeny skládací stoly a venkovní posezení na terasu. Pro pořádání venkovních akcí byla pořízena mobilní toaleta, nůžkový stan a 5ks pivních setů. Celkové náklady jsou 223 822 Kč, dotace z Programu rozvoje venkova je 148 588 Kč. Publicita projektu je ke stažení zde.

20230724141148
20230607083740
IMG-20230725-WA0000
IMG-20230724-WA0005
IMG-20230731-WA0002

 

Technika pro společenské a kulturní akce

Předmětem projektu je nákup audiovizuální techniky (plátno, dataprojektor, ozvučení) - mobilní do Kulturního domu Říčky a pevné do Komunitního centra Rviště. Celkové náklady jsou 169 400 Kč, dotace z Programu rovzoje venkova činí 80 %.

IMG20220606095033
IMG20220606095941
IMG20220606112016
Nov-Zeland

 

 

Zázemí v mateřské škole Rviště

Předmětem projektu je rekonstrukce technické místnosti pro zaměstnance mateřské školy, sociálního zázemí zaměstnance školní jídelny a prostoru chodby v budově mateřské školy ve Rvišti. Rekonstrukce probíhala během letních prázdnin 2021. Celkové náklady byly 476 567,88 Kč, z toho dotace z Programu rozvoje venkova činí 239 200 Kč.

IMG20211006123849
IMG20211006123903
IMG20211006123937
IMG20211006123957
IMG20211006124033
IMG20211006124055
IMG20211006124205

 

Vybavení hasičské zbrojnice Orlické Podhůří

Současné vybavení hasičské zbrojnice neumožňuje jednotce sboru dobrovolných hasičů plný zásah ve všech případech. Mezi vybavením chybí především dostatek ochranných obleků a helem, vysílačky pro komunikaci v rámci sboru a mezi ostatními jednotkami při zásahu, vybavení pro lesní požáry a defibrilátor. Pořízení nového vybavení hasičské zbrojnice umožní větší akceschopnost jednotky a zajistí větší ochranu a bezpečí pro místní obyvatele. Konkrétně se jedná o 6 ks zásahových jednovrstvých obleků, 4 ks ochranných přileb, 2 ks proudnic C52, 1 batoh s vybavením na hašení lesních požárů, 4 ks ruční radiostanice, 1 ks defibrilátoru. Celkové náklady projektu jsou 184 054,82 Kč, z toho dotace činí 147 243 Kč. Projekt byl zrealizován k 31. 3. 2021.

13Pozene-vybaven
13Pozene-obleky
 

 

Obnova stezky ze Řícek do Pazderny

Jedná se o úpravu stezky v části výtoku od přečerpávací stanice k lávce. Podél cesty byl vyhlouben příkop, který byl v problematických částech opevněn kamenem a zakončen vývarem. Cesta byla zpevněna kamenivem, které bylo rozemleto na finální povrch. Konec upraveného úseku byl zakončen novou lávkou, na kterou se nemusí bát vjet ani maminky s kočárkem. Stavbu realizovala firma POPR spol. s r.o. a stihla ji během tří týdnů. Stavba je částečně financována z Programu rozvoje venkova (přes MAS NAD ORLICÍ), z celkových nákladů 526 tis. Kč činí dotace 295 tis. Kč. Projekt byl zrealizován k 30. 11. 2020.

IMG20201216091051
IMG20201216091023
IMG20201216091124
IMG20201216091208
IMG20201216091252
IMG20201216091313