loga

PROJEKT:

„Obnova malé vodní nádrže Kaliště“

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Orlické Podhůří

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o.

DODAVATEL: A.B.V. spol. S r.o.

MÍSTO REALIZACE: Orlické Podhůří - Kaliště

CELKOVÉ náklady: 3 605 169,00 Kč

dotace: 2 523 000,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 11/2023

Cíl akce (projektu): Cílem projektu je kompletní obnova MVN Kaliště, aby mohla plnit svoji základní funkci - zadržení vody v krajině. Jedná se o podpůrný prostředek v boji se suchem. Jedná se o změnu dokončené stavby, respektive obnovu malé vodní nádrže. V rámci realizace akce tak dojde k odstranění nevyhovujícího technického stavu MVN a ke zvýšení protipovodňové bezpečnosti.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

foto před realizací - hráz.jpg

foto před realizací.jpg

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

20230131102546
20230303105641
20230317143841
20230307151804
20230325104402

STAV PO REALIZACI: