EU MMR Barevne RGB

 

PROJEKT Chodníky v Orlickém Podhůří je spolufinancován Evropskou unií.
Účelem projektu v této výzvě je výstavba, modernizace, rekonstrukce nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

V rámci projektu jsou rekonstruovány chodníky na Rozsoše a prodloužen chodník podél silnice II/312 na okraj zástavby. Vzhledem k velkému provozu se jedná o komunikaci s hustou dopravou a nový chodník významně zvýší bezpečnost chodců a jejich komfort. Chodníky budou doplněny novým a upraveným veřejným osvětlením a v jedné části i kanalizací. Chodníky na Rozsoše budou obyvatelé převážně využívat při chůzi na/z autobusové zastávky a ke sběrnému místu komunálního a tříděného odpadu.

 

20240109111018
20240109111035
20240109111101
20240109111107
20240109111447

V rámci projektu je budován nový chodník v Dobré Vodě, který vede od návsi ke kůlně. Dosud zde žádný chodník nebyl. Chodník je podél komunikace III. třídy č. III/3121. Tato silnice je hojně využívána, kdy ji většina řidičů používá jako bližší cestu směrem na Ústí nad Orlicí (místo využití silnice II. a I. třídy). Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy díky oddělení pěší a motorové dopravy. Po dokončení projektu tak budou mít pěší samostatnou oddělenou komunikaci, což přispěje k jejich většímu bezpečí a komfortu. Novou komunikaci pro pěší budou obyvatelé využívat při cestě na autobus, na Obecní úřad, na sběrné místo tříděného a komunálního odpadu.

20240109111902
20240109111853
20240109114447
20240109114553
20240109114612