IROP CZ RO B C RGB 

Chodník Rviště (od křižovatky směr Rozsocha)

Projekt Chodník Rviště (od křižovatky směr Rozsocha) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prodloužit bezpečnou cestu pro chodce v místní části Rviště. V současnosti jsou chodníky pouze v centrální částí. Díky projektu dojde k prodloužení chodníku směrem na Rozsochu. Chodník je podél komunikace III. třídy č. III/3123. Tato silnice je hojně využívána, kdy ji většina řidičů používá jako bližší cestu směrem na Ústí nad Orlicí (místo využití silnice II. a I. třídy). Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy díky oddělení pěší a motorové dopravy.

Projekt byl dokončen v únoru 2022.

 

Komunitní centrum Rviště

Projekt Komunitní centrum Rviště je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpořit sociální inkluzi osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením. Komunitní centrum bude sloužit jako primární prevence s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity jako celku. Komunitní centrum bude sloužit jako prostor pro realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí a jako místo prvního kontaktu pro navázání dalších sociálních služeb pro obyvatele v krizové situaci.

Projekt byl dokončen v listopadu 2021.

 

Škola pro všechny - ZŠ a MŠ Orlické Podhůří

Projekt Škola pro všechny - ZŠ a MŠ Orlické Podhůří je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Tohoto cíle bude dosaženo zajištěním kompletní bezbariérovosti školy (nákup schodolezu) a vybudováním zázemí pro školní poradenské pracoviště v nevyužitém podkroví. Dále bude projekt přispívat i k rozvoji klíčových kompetencí ve vazbě na trh práce. Nově vzniklá místnost bude využívána i pro pracovní činnost a mimoškolní aktivity.

Projekt byl dokončen v dubnu 2021.

 

Chodník k Borečku

Projekt CHODNÍK K BOREČKU je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a motorové dopravy.

Nový chodník k Borečku má prodloužit bezpečnou cestu pro chodce v místní části Rviště. V současnosti jsou chodníky pouze v centrální částí. Díky projektu dojde k prodloužení chodníku směrem na Dobrou Vodu k Borečku. Chodník je podél komunikace III. třídy č. III/3121. Tato silnice je hojně využívána, kdy ji většina řidičů používá jako bližší cestu směrem na Ústí nad Orlicí (místo využití silnice II. a I. třídy). Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy díky oddělení pěší a motorové dopravy.

Projekt byl dokončen v květnu 2020.