Obecní úřad

Starosta, 2 místostarostové, zastupitelstvo – 9 členů

Výbory: finanční a kontrolní

 

Marie Kršková, starostka

Vojtěch Skalník, 1. místostarosta

Lucie Kaplanová, 2. místostarostka

Zastupitelstvo: Faltýnek Pavel, Folková Marta, Jebousková Jiřina, Kaplanová Lucie, Kršková Marie, Neťuka Zdeněk, Skalický Petr, Skalník Vojtěch, Šejbl Petr, 

Správa: Peterková Iva

Výbor finanční:     předseda - Faltýnek Pavel, Jiřina Jebousková, Neťuka Zdeněk

Výbor kontrolní:   předseda - Šejbl Petr, Folková Marta, Petr Skalický