Obec Orlické Podhůří zpracování elektronická podání doručená na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Formáty datových zpráv a příloh: *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt, *.zfo, *.xml

Maximální velikost zprávy je stanovena na 20 MB.

Při použití jiných formátů nebudeme schopni podání akceptovat.
Spustitelné soubory ( např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Provádíme také kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektonický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou


Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.


Datová schránka Obce Orlické Podhůří

Obec Orlické Podhůří má zřízenou Datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Datová schránka je v nepřetržitém provozu.
Datové zprávy lze zasílat na ID schránky: 59qa46f
Formáty datových příloh zprávy jsou stanoveny vyhláškou č. 194/2009 Sb.
Maximální velikost zprávy je stanovena na 20 MB.