V pondělí 10. 12. 2018 bude v Říčkách odstávka vody z důvodu přepojování nového vodovodu VAK. Pravděpodobný čas odstávky je od 9 do 14 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

O víkendu proběhla úspěšná akce Vítání adventu v Říčkách. U rozsvícení vánočního stromu vystoupili děti ze školy a sbor Neveklov, následoval jarmark a tvořivé dílničky v prostorách kulturního domu. Výtěžek jarmarku činil 13.250 Kč a byl předán ZŠ a MŠ Orlické Podhůří, která ho použije na krytí cestovních nákladů při exkurzích a výletech. Moc děkuji všem organizátorům, vystupujícím, pomocníkům a především paní Haně Motlové za tvorbu krásných výrobků pro jarmark.

Ráda bych Vás ještě pozvala na druhou akci o adventu - Vánoční koncert v neděli 16. 12. od 18 hodin v kulturním domě v Říčkách.

Marie Kršková

 obce

DSC0122
DSC0101
DSC0123
DSC0127

Obec nabízí k prodeji palivové dříví - jehličnaté 700 Kč/m3, listnaté 1100 Kč/m3.

Odběr možný ihned, dovoz možný po dohodě. Kontakt Petr Šejbl - 736 165 619.

Níže zveřejňujeme tiskovou zprávu Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí, a. s. ze dne 6. 12. 2018

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby, jimiž je společnost vázána a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019 takto:

  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 35,70 41,06
Stočné 38,70 44,51
Celkem vodné a stočné 74,40 85,57

Zdůvodnění úpravy cen služeb

Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační podporou, vypracována v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace.

Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je průběžná obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy infrastrukturního majetku zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a technologických zařízení, a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen materiálu, chemikálií, energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti.

Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny u vodného o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.

Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz / RYCHLÉ ODKAZY / ODEČET VODOMĚRU.

Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2018                                Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

V týdnu 19. – 23. 11. 2018 bude účetní paní Iva Peterková čerpat dovolenou. V úřední hodiny v pondělí bude k dispozici starostka Marie Kršková, ve středu bude obecní úřad uzavřen z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.