Uzavírka železničního přejezdu č. P4886 – „Luh“ (mezi místní komunikací na p.p.č. 479/22, k.ú. Dobrá Voda u Orlického Podhůří a veřejně
přístupnou účelovou komunikaci (cyklotrasou), bude v termínech:

15.09.2023 od 18:00 hod. - do 17.09.2023 – 04:00 hod.