1.5.2023 byly na hřišti ve Rvišti nalezeny hodinky.

Majitel se o nalezenou věc může přihlásit osobně v úřední dny (Pondělí 08:00 - 15:00, Středa 08:00 - 17:00) na Obecním úřadě v Dobré Vodě nebo po tel. domluvě i v ostatní dny - 465 588 119.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické právo - dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.