Upozorňujeme na uzavírku železničních přejezdů č. P4886 - P4889 z důvodu jejich oprav.

 

I.) místní komunikace Orlické Podhůří, železniční přejezd Luh č. P4886, k.ú. Dobrá Voda u

Orlického Podhůří, p.p.č. 478/1, v termínech:

07.03.2023 - 08.03.2023, 31.03.2023 - 02.04.2023,

13.04.2023 - 17.04.2023, 07.05.2023 - 08.05.2023,

01.06.2023 - 02.06.2023, 12.06.2023 - 29.06.2023.

Uzavřený úsek: v místech železničního přejezdu P4886 Luh

Druh uzavírky: úplná

Objízdná trasa: nenařizuje se

 

II.) veřejně přístupné účelové komunikace Bezpráví, železniční přejezd Bezpráví č. P4887, k.ú.

Sudislav nad Orlicí, p.p.č. 1130/1, v termínech:

31.03.2023 - 29.04.2023,

31.05.2023 - 29.06.2023.

Uzavřený úsek: v místech železničního přejezdu P4887 u železniční zastávky Bezpráví

Druh uzavírky: úplná

Objízdná trasa: nenařizuje se

 

III.) místní komunikace Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd U Jána č. P4888, k.ú. Brandýs nad

Orlicí, p.p.č. 715/5, v termínech:

06.04.2023 - 08.04.2023,

24.04.2023 - 05.05.2023,

05.06.2023 - 07.06.2023.

Uzavřený úsek: v místech železniční přejezd P488 U Jána

Druh uzavírky: úplná

Objízdná trasa: nenařizuje se

 

IV.) silnice III/3155 ul. Žerotínova v obci Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd Brandýs č. P4889,

k.ú. Brandýs nad Orlicí, p.p.č. 715/6, v termínu od 24.4.2023 do 5.5.2023.

Uzavřený úsek: v místech železničního přejezdu P4889

Druh uzavírky: úplná, autobusům nebude průjezd umožněn

Objízdnou trasu nařizuje: po sil. III/3155 Brandýs nad Orlicí, Oucmanice, Svatý Jiří, po sil.

II/315 Zářecká Lhota, sil. II/315, II/317, II/312 Choceň, do Mostku, dále po

sil. III/3123 Brandýs nad Orlicí, obousměrně.

 

Grafické situace naleznete zde: Luh, Bezpráví, U Jána, Brandýs.