Na podzim proběhnou volby do zastupitelstva obce Orlické Podhůří. Ve volbách budou jako minulé volby kandidovat nezávislí kandidáti. Níže naleznete informace, co ke kandidatuře potřebujete vyplnit a zařídit. Text se základními ifnormacemi je ke stažení zde.

Termín voleb: 23. a 24. září 2022

 

Co kandidáti musí předložit:

Vzorové dokumenty jsou ke stažení po kliknutí na název dokumentu.

 

Termín podání kandidátních listin: do 19.07.2022 do 16:00 hod

  • Místo předání: Městský úřad Ústí nad Orlicí, kancelář tajemníka, Sychrova 16 (budova radnice), I. patro, č. dveří 237 - Hájková.
  • Konkrétní termín předání si domluvte předem

           Bc. Radomíra Hájková +420 465 514 233

           Ing. Jarmila Mikulecká +420 465 514 238

           Iveta Košnarová +420 465 514 200

 

Více informací naleznete na https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/volby .