SDH ORLICKÉ PODHŮŘÍ

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1897. O založení se nejvíce zasloužil Václav Zdeněk Hackenschmied, který byl v Říčkách uznávaným učitelem. Navzdory německy znějícímu jménu, byl významným národním buditelem, který za dobu svého působení v Říčkách výrazně ovlivnil myšlení zdejších lidí.

Od svého vzniku se sbor potýkal s nedostatkem vody. Malé rybníčky vyložené kameny a ucpány mechem v období sucha pravidelně vysychaly. Po dlouhých sporech s majiteli pramenů bylo roku 1936 přikročeno ke stavbě tří betonových nádrží. Nádrže u Pomníku Padlých a pod zbrojnicí stále slouží svému účelu. Třetí na návsi později zanikla. Zdroj vody je stále stejný – stabilní pramen nad č.p. 23. Téhož roku se přikročilo ke stavbě nové zbrojnice. Z nedostatku místa přímo nad hlavní nádrži. Mezi českými „hasičárnami“ je to velmi nezvyklé řešení. V roce 1996 prošla rekonstrukcí a při ní došlo k odstranění dominantní věže na sušení hadic.

Po zrušení sborů, v Dobré Vodě a později ve Rvišti, je sbor dobrovolných hasičů v Říčkách jediný v Orlickém Podhůří. Proto v posledních letech používá sbor označení SDH Orlické Podhůří. Před 15 lety došlo změnou legislativy k oddělení sdružení od zásahové jednotky. Sdružení předsedá starosta Radek Šlechta. SDH Orlické Podhůří patří do okrsku číslo 8, tvořený dále sbory: Brandýs nad Orlicí, Sudslava, Seč, Skrovnice, Turov a Němčí. Okrsek číslo 8 je součástí okresního sdružení Ústí nad Orlicí.

Zásahovou jednotku zřizuje obecní úřad a zodpovídá se přímo starostovi obce pod dohledem Hasičského Záchranného Sboru Pardubického Kraje. Zásahovou jednotku tvoří: velitel Jiří Täuber, dva velitelé družstev, dva strojníci a pět členů.

Sbor má ke dni 1.3.2017 42 členů. A jako jeden z mála fungujících spolků v Orlickém Podhůří se snaží být nejen požární ochranou občanům Říček, ale také pořádá různé kulturní akce v obci.  

Program kulturních akcí pořádaných v roce 2017, kdy SDH Orlické Podhůří slaví 120 let, je ke stažení zde.

program SDH