loga

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Níže uvedený projekt byl realizován v rámci naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS NAD ORLICÍ.

Rozšíření zázemí mysliveckého spolku

Myslivecký spolek Orlické Podhůří od roku 2021 realizuje projekt Rozšíření zázemí mysliveckého spolku. Rozšířením myslivecké chaty vznikne nová klubovna v přízemí a podkrovní místnost. Nově přistavěná klubovna bude vybavena kuchyňským stolem a dřezem. Rozšířené zázemí bude využíváno pro schůzky mysliveckého kroužku, ke schůzím a setkávání členů spolku. Z přislíbené dotace 239 967 Kč z Programu rozvoje venkova byl nakoupen stavební materiál, stavební práce byly prováděny svépomocí členy spolku.