Datum:
28.04.2018 16:00 - 17:00

Obecní úřad Orlické Podhůří Vás zve na setkání občanů a chatařů se zástupci obce. Schůzka se koná dne 28. dubna 2018 v 16:00 hod. v Pohostinství Klopoty.

Program:

  1. likvidace odpadů
  2. informace ohledně oprav SŽDC a možný přesun zastávky
  3. kdo jste nepředali e-mailové a telefonické spojení nebo máte nové kontakty, prosíme o jejich nahlášení
  4. diskuse k problematice chatařské oblasti
  5. možnost úhrady poplatku za odpady v hotovosti
  6. v případě neúčasti uhraďte poplatek 400,-Kč za jednu nemovitost převodem na účet 8721611/0100            

     v.s: 7 + číslo evidenční (např. 716) – pro k.ú. Říčky    

     v.s: 8 + číslo evidenční (např. 816) – pro k.ú. D. Voda

  

Na osobní setkání se těší                                        

                                                   zástupci OU Orlické Podhůří

Pozvánku s plánem přistavění kontejnerů v sezóně 2018 naleznete zde.