obr pravek

 

Pravěká osada Křivolík

V pondělí 21.9. 2020 se uskuteční projektový den pro žáky 4. a 5. ročníku.

Program bude složen ze dvou částí, prohlídka osady a dílny.

Odjezd v 7,40 hod. / příjezd 12,40 hod.


Promítání 3D - podmořský svět

Ve středu 16.9. proběhne ve škole promítání 3D - podmořský svět.obr ryba

Vybíráme 100,- Kč. Těšíme se.


Roušky od 10.9.2020

Milí školáci, vážení rodiče,

ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření: 

I. 1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

 

Dejte prosím dětem roušku při vstupu do školy. Ve třídách roušky nosit nebudeme. 


COVID 19 - hygienická pravidla

Milí školáci, vážení rodiče,

seznamte se, prosím, s pravidly pro zajištění ochrany zdraví v naší škole v souvislosti s onemocněním COVID 19 (dle doporučení MŠMT č.j. MSMT-33469/2020-1). 

 

pravidla


Informace pro 2. - 5. ročník

Milí školáci, vážení rodiče,

zasíláme informace k organizaci prvního školního týdne:

 

1. 9. 2020                       8,00 - 8,30 hod.

2. - 3. 9. 2020                výuka do 11,40 hod.                                   

od 4.9. 2020                   výuka dle rozvrhuobr.5

     

rozvrh hodin 2. ročník

rozvrh hodin 3. ročník

rozvrh hodin 4. ročník

rozvrh hodin 5. ročník


Informace pro 1. ročník

Milí prvňáčci, vážení rodiče,

zasíláme informace k organizaci prvního školního týdne:

 

1. 9. 2020                       8,00 - 8,30 hod.

Slavnostní zahájení školního roku společně s rodiči a přáteli školy. obr4

 

2. 9. 2020                       výuka do 9,40 hod.                   

3. 9. 2020                       výuka do 10,45 hod.

od 4. 9.2020                   výuka dle rozvrhu                                                        

    

rozvrh hodin 1. ročník


Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení:                                1. 9. 2020

Státní svátek:                         28. 9. 2020

Státní svátek:                         28. 10. 2020

Podzimní prázdniny:             29. 10. - 30. 10. 2020

Ředitelské volno:                  16. 11. 2020

Státní svátek:                         17. 11. 2020

 

Vánoční prázdniny:               23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

                                               vyučování začne 4. 1. 2021

Pololetní prázdniny:              29. 1. 2021

Jarní prázdniny:                     15. 2. – 19. 2. 2021

Velikonoční prázdniny:         1. 4. 2021

Státní svátek:                         2. 4., 5. 4. 2021

Hlavní prázdniny:                  1.7. – 31.8. 2021

                                               vyučování začne 1. 9. 2021


Informační odpoledne/třídní schůzky

3. 9. 2020          16,00 hod.                  třídní schůzka pro rodiče prvňáčků

15. 10. 2020      15,30 - 17,00 hod.      informační odpoledne      

14. 1. 2021        15,30 - 17,00 hod.      informační odpoledne      

15. 4. 2020        15,30 - 17,00 hod.      informační odpoledne      

 

Konzultační hodiny

čtvrtek                14,30 - 15,30 hod.     vždy po tel. domluvě s daným pedagogem