Výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,
od 1.3. se opět přesouváme do online prostředí. Všechny školy a školky budou minimálně do 28.3.2021 uzavřené.
Stravování žáků probíhá formou výdeje do jídlonosičů.
 
Pevně věříme, že tuto situaci společně zvládneme a brzy se s Vašimi dětmi opět setkáme ve škole.

Výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče,
od 4.1. nastupují do školy jen prvňáčci a druháčci. Moc se těšíme.
 
Se staršími dětmi se budeme opět vídat online. Bližší informace Vám již poslala třídní učitelka.
 
Stravování starších dětí probíhá formou výdeje do jídlonosičů. Prosíme o dodržování doby výdeje. 

Vánoční besídkastromecek

     Dne 18.12. 2020 se v rámci třídních kolektivů uskuteční vánoční besídka.
 
     Dárečky, tvoření, vycházka ke krmelci s nadílkou.....
 
 
 
...  se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky…..
 
Ať se Vám a celé Vaší rodině daří v novém roce, vedle zdraví, štěstí a spokojenosti, chvíle klidu a rodinné pohody.

 


 

Projektový den - VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ        raketa

Dne 4.12. 2020 se uskuteční projektový den v rámci EU.

     Vesmír či kosmos je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru, který je obsahuje. Zahrnuje tedy hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor, temnou hmotu a další.

    

     Posíleni sebedůvěrou, naplníme na školním dvoře raketu na kapalné pohonné látky...    ...a odstartujeme let do vesmíru. Vážně!

 


Výuka od 30.11.2020

Vážení rodiče,
děkujeme za pomoc při distančním vzdělávání Vašich dětí. Moc si toho vážíme. Jsme rádi, že se již od 30.11. budeme opět s dětmi potkávat ve škole.
 
Informace o provozu, školní družině, stravování ... jste obdrželi od třídních učitelek. Prosíme o jejich dodržování :-)

informace


Výuka od 18.11.2020

Vážení rodiče,
máme velkou radost, že můžeme již tento den přivítat ve škole prvňáčky a druháčky. Moc se těšíme. Bližší informace Vám již poslala třídní učitelka.
 
Stravování ostatních žáků probíhá formou výdeje do jídlonosičů.

Uzavření 1.stupně - OČR

Vážení rodiče,

formulář žádosti o ošetřovné potvrzovat jako škola dle nových zpráv nebudeme. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy a dokládat jej.
Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče předávat svému zaměstnavateli JEDNODUŠŠÍ FORMULÁŘ žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. 

tisková zpráva MPSV


Distanční výuka od 14.10.2020

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády bude převedena výuka od středy 14.10. do distanční formy.
Způsob zadávání/devzdání úkolů budou s Vámi řešit třídní učitelé.
 
V rámci distančního vzdělávání má Vaše dítě nárok na dotovaný oběd.
Obědy se budou vydávat do jídlonosiče v době od 11,30 do 12,00 hod. na základní škole.
Jiná alternativa (výdej v mateřské škole) není přípustná z epidem. hlediska. 
 
Pevně věříme, že tuto situaci společně zvládneme a brzy se s Vašimi dětmi opět setkáme ve škole.

 

Informační odpoledne - zrušeno

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 15.10.  a 22.10. rušíme informační odpoledne z důvodů nemocnosti pedagogických pracovníků.

Děkuji za pochopení.   J. Bulvová


Opatření pro školy od 12.10. do 23.10. 2020

Vážení rodiče,
ve čtvrtek vyhlásil ministr zdravotnictví nová opatření.

Poskytování zájmových služeb (kroužků) – krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno. Jde o činnosti zejména zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací včetně přípravy na vyučování.

26., 27.10. budou vyhlášeny MŠMT jako dny volna.


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v pátek 25.9.2020 nebude naše škola vyhlašovat ředitelské volno.


 

Sportovní den  sazka

Ve středu 23.9. 2020 organizujeme pro děti sportovní dopoledne. Splní si disciplíny v rámci projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ.

 

Cílem není není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.

Děti absolvují 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost.


obr pravek

Pravěká osada Křivolík

V pondělí 21.9. 2020 se uskuteční projektový den pro žáky 4. a 5. ročníku.

Program bude složen ze dvou částí, prohlídka osady a dílny.

Odjezd v 7,40 hod. / příjezd 12,40 hod.

 


Promítání 3D - podmořský svět

Ve středu 16.9. proběhne ve škole promítání 3D - podmořský svět.obr ryba

Vybíráme 100,- Kč. Těšíme se.


Roušky od 10.9.2020

Milí školáci, vážení rodiče,

ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření: 

I. 1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

 

Dejte prosím dětem roušku při vstupu do školy. Ve třídách roušky nosit nebudeme. 


COVID 19 - hygienická pravidla

Milí školáci, vážení rodiče,

seznamte se, prosím, s pravidly pro zajištění ochrany zdraví v naší škole v souvislosti s onemocněním COVID 19 (dle doporučení MŠMT č.j. MSMT-33469/2020-1). 

 

pravidla


Informace pro 2. - 5. ročník

Milí školáci, vážení rodiče,

zasíláme informace k organizaci prvního školního týdne:

 

1. 9. 2020                       8,00 - 8,30 hod.

2. - 3. 9. 2020                výuka do 11,40 hod.                                   

od 4.9. 2020                   výuka dle rozvrhuobr.5

     

rozvrh hodin 2. ročník

rozvrh hodin 3. ročník

rozvrh hodin 4. ročník

rozvrh hodin 5. ročník


Informace pro 1. ročník

Milí prvňáčci, vážení rodiče,

zasíláme informace k organizaci prvního školního týdne:

 

1. 9. 2020                       8,00 - 8,30 hod.

Slavnostní zahájení školního roku společně s rodiči a přáteli školy. obr4

 

2. 9. 2020                       výuka do 9,40 hod.                   

3. 9. 2020                       výuka do 10,45 hod.

od 4. 9.2020                   výuka dle rozvrhu                                                        

    

rozvrh hodin 1. ročník


Organizace školního roku 2020/2021

Zahájení:                                1. 9. 2020

Státní svátek:                         28. 9. 2020

Státní svátek:                         28. 10. 2020

Podzimní prázdniny:             29. 10. - 30. 10. 2020

Ředitelské volno:                  16. 11. 2020

Státní svátek:                         17. 11. 2020

 

Vánoční prázdniny:               23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

                                               vyučování začne 4. 1. 2021

Pololetní prázdniny:              29. 1. 2021

Jarní prázdniny:                     15. 2. – 19. 2. 2021

Velikonoční prázdniny:         1. 4. 2021

Státní svátek:                         2. 4., 5. 4. 2021

Hlavní prázdniny:                  1.7. – 31.8. 2021

                                               vyučování začne 1. 9. 2021


Informační odpoledne/třídní schůzky

3. 9. 2020          16,00 hod.                  třídní schůzka pro rodiče prvňáčků

15. 10. 2020      15,30 - 17,00 hod.      informační odpoledne      

14. 1. 2021        15,30 - 17,00 hod.      informační odpoledne      

15. 4. 2020        15,30 - 17,00 hod.      informační odpoledne      

 

Konzultační hodiny

čtvrtek                14,30 - 15,30 hod.     vždy po tel. domluvě s daným pedagogem