Výlet - 5.ročník

          V pátek 12.6.2020 je naplánován výlet pro 5.ročník. Navštívíme sportovní areál v Českých Petrovicích.


Focení tříd

          Ve čtvrtek 11.6.2020 proběhne focení třídních kolektivů.


Otevření školy od 25. 5. 2020 - informace

          Od 25.5.2020 zahajujeme provoz základní školy. Bližší informace v jednotlivých odkazech. Případné dotazy směřujte na ředitelku školy (737 359 278).

informace pro rodiče

čestné prohlášní

rozvrh hodin

manulál pro ZŠ


Otevření školy od 25. 5. 2020

          Na základě doporučení MŠMT bude vyhodnocena možnost otevření školy od 25.5.2020 – nastavit školní skupiny, upravit rozvrh, minimalizovat střídání pedagogů, hygienické podmínky, stravování, přestávky, příchody/odchody…..).

Vás, rodiče, budeme kontaktovat v týdnu od 11.5. Prosíme tedy o zvážení, zda Vaše dítě:

-  nastoupí do školy

-  bude využívat možnosti školního stravování

         Ranní družina nebude poskytování, odpolední družina bude pro 1. a 2. ročníky samozřejmostí, u starších žáků předpokládáme dohlídání do prvního možného odjezdu do Rvišť (asi 13,45 hod.).  


Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 seznamujeme naše žáky a jejich zákonné zástupce se způsobem hodnocení.

Vysvědčení bude vydáno dne 26.6.2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

K hodnocení - klasifikaci - žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 využijeme podklady získané v únoru a březnu, podpůrně také podklady, kdy výuka probíhala na dálku a dále podklady získané od 25.5.2020, kdy předpokládáme, že se žáci účastní vzdělávacích aktivit formou školních skupin. 


Přijetí do první třídy - školní rok 2020/2021

seznam


Uzavření školy - domácí studium

Vážení rodiče,

úkoly zveřejňujeme v průběhu pondělního dopoledne. Jsou vždy na celý týden.

Součástí může být pracovní list, který si vytiskněte, případně vyzvedněte ve škole nebo na obci (pokud nemáte možnost tisku).                            

Kontrola všech úkolů proběhne, až se uvidíme s dětmi ve škole, pokud nebude uvedeno jinak.

Děkujeme předem za spolupráci.


 

Žádost  o ošetřovné při péči o dítě       AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče,  případě potřeby si vytisněte formulář:

 výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

 


 

Zápis do 1.ročníku ZŠ                     NOVÉ INFORMACE

MŠMT upřesnilo 18.3.2020 přijímání dětí do 1.třídy. Zápis proběhne v termínu, který jsme stanovili, a sice 2.4.2020. Rodiče doručí do školy žádosti o přijetí, zápisní lístek (vhodit do schránky, datová schránka s platným ele.podpisem).

Na základě žádosti budou děti přijaty/nepřijaty.

Společné setkání s Vámi a dětmi uspořádáme později, po ukončení mimořádných opatření.

žádost o přijetí

zápisní lístek   


 

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení:                                2. 9. 2019

Podzimní prázdniny:             29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:               23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

                                               vyučování začne 6. 1. 2020

Pololetní prázdniny:              31. 1. 2020

Jarní prázdniny:                     10. 2. – 16. 2. 2020

Velikonoční prázdniny:         9.4. 2020

Ředitelské volno:                   29., 30.6.2020

Hlavní prázdniny:                  1.7. – 31.8. 2020

                                               vyučování začne 1. 9. 2020