loga

 

Inovace ve školním stravování

Díky projektu „Inovace ve školním stravování“ jsme pořídili elektrický konvektomat s vybavením a universální profi robot. Celková výše byla 298 870 Kč. Spoluúčast ve výši 20 % a dokoupení externího odsavače par zajistil zřizovatel.

 

Herní prvky na zahradě mateřské školy

Druhý projekt zajistil pořízení nových herních prvků na zahradu mateřské školy. Konkrétně se jedná o basketbalový koš nízký, řetězovou lávku s kmitajícími trámky, bradla, lanovou síť a skluzavku. K prezentaci výukových programů a her jsme pořídili víceúčelovou didaktickou tabuli se souborem výukových karet. Celková výše byla 234 440 Kč. Na spoluúčasti se opět podílel zřizovatel organizace.