Naše škola se ve školním roce 2016/2017 zapojila do výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP a získala částku 536.208,- Kč.

Projektový záměr

Publicita