Malá technická univerzita - tento školní rok již naposledy

V pátek 12.6.2020 proběhne ve školce Malá technická univerzita. Program bude trvat od 8,30 hod. do 11,30 hod. a je placen z EU.


 

Malá technická univerzita

V úterý 19.5.2020 proběhne ve školce Malá technická univerzita. Program bude trvat od 8,30 hod. do 11,30 hod. a je placen z EU.


 

Otevření mateřské školy     od 4.5.2020        DĚTI NEMUSÍ MÍT VE ŠKOLCE ROUŠKU!

          Zastupitelstvo obce Orlické Podhůří na svém jednání dne 15. dubna 2020 projednalo otázku otevření MŠ a rozhodlo o otevření k 4. květnu 2020.

          Důvodem otevření je snaha umožnit pracujícím rodičům návrat do zaměstnání. Současně se domníváme, že menší školka s omezeným počtem dětí je menším epidemiologickým rizikem než velké městské školky. Přesto je třeba zdůraznit, že každé shromažďování osob je rizikem, a i v případě výskytu nákazy onemocnění Covid-19 ve školce je pravděpodobné, že i přes hygienická opatření může dojít k rozšíření nákazy na další děti. Prosím tedy rodiče, aby toto riziko osobně zvážili a rovněž vzali ohled na osoby, které žijí s dítětem ve společné domácnosti (starší osoby, osoby s chronickým onemocněním atd.).

           Při otevření mateřské školy upozorňujeme na nutnost dodržování zvýšených hygienických opatření a podepsání čestného prohlášení. Daná opatření se mohou měnit na základě doporučení MŠMT.

čestné prohlášení

hygienické zásady


 

Zápis do mateřské školy     

Vážení rodiče,

vzhledem k nastávající situaci se zápis uskuteční v rozmezí od 4.- 15.5.2020, a sice bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost s přílohou posílejte poštou, datovou schránku, či vhoďte do schránky základní školy v Říčkách.

Schůzka ve školce je naplánovaná na červen 2020.

Děkujeme za pochopení.

plakátek


 

Uzavření mateřské školy         NOVÉ INFORMACE

Vážení rodiče,

mateřská škola bude uzavřena do konce dubna. Předpokládáme otevření v květnu.

O podmínkách provozu budete v předstihu informováni.

J. Bulvová


 

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele přistupujeme k uzavření mateřské školy, a sice z preventivních důvodů.

Mateřská škola bude uzavřena od 17.3.2020 do 27.3.2020.

Pokud bude uzavení školky prodlouženo, budete informováni na webových stránkách školy, dveřích mateřské školky.

Děkujeme za pochopení.


 

Žádost  o ošetřovné při péči o dítě         AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče, v případě potřeby si vytiskněte formulář:

 výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

                                                              


 

akce v lednu

  16. ledna             návštěva ZŠ Říčky - jen předškoláci

  21. ledna             Malá technická univerzita - Malý energetik

 

  31. ledna             dodatečné přerušení provozu mateřské školy (pololetní prázdniny) 


 

akce v prosinci

  3. prosince          besídka v mateřské školce od 15,00 hod.

  5. prosince          pečení cukroví

17. prosince          Vánoce na zámku v Doudlebách - odjezd od školky v 9,00 hod., cena 290,- Kč

18. prosince          nadílka u stromečku

19. prosince          divadelní představení Pohádky na Vánoce v Ústí nad Orlicí, cena 130,- Kč


Divadlo

Ve středu 27.11.2019 jedeme do divadla do Ústí n. O. na představení pěveckéh sboru ZŠ Komenského Zlatý klíček, který pro děti připravil divadelní hru se zpěvy Jak to bylo na nebi.

Vybíráme 100,- Kč.


Malá technická univerzita

Ve čtvrtek 21.11.2019 proběhne ve školce Malá technická univerzita. Program Malý vodohospodář, který bude trvat od 8,30 hod. do 11,30 hod. a je placen z EU.


Stávka - středa 6.11.2019

Vážení rodiče,

naše organizace se do plánované stávky nezapojí.


Divadlo

V pondělí 4. 11.2019 jedeme do divadla do Ústí n. O. na hudební pohádku Povídejme si děti, Hudební divadlo M. Novozámské. Představení trvá 55 min.

Vybíráme 130,- Kč.


Divadlo

Ve středu 30.10.2019 přijede do školky Divadélko U dvou sluncí s pohádkou Jak Jeníček zlobil a O lesních pěšinkách. Vybíráme 60,- Kč. Začátek představení je v 10,30 hod.


Malá technická univerzita

V úterý 22.10.2019 proběhne ve školce Malá technická univerzita. Program Stavitel věží, který bude trvat od 8,30 hod. do 11,30 hod. a je placen z EU.
 
 


Divadlo

Ve středu 2. 10.2019 jedeme do divadla do Ústí n. O. na Zapomenutou pohádku, Teátr Pavla Šmída. Zvláštní autobus odjíždí od školky v 8.50 hod.

Vybíráme 130,- Kč. 


Schůzka v mateřské škole

Vážení rodiče, v úterý 17.září v 16,00 hod. se uskuteční schůzka ve třídě mateřské školy.