loga

Obnova stezky ze Řícek do Pazderny

Jedná se o úpravu stezky v části výtoku od přečerpávací stanice k lávce. Podél cesty byl vyhlouben příkop, který byl v problematických částech opevněn kamenem a zakončen vývarem. Cesta byla zpevněna kamenivem, které bylo rozemleto na finální povrch. Konec upraveného úseku byl zakončen novou lávkou, na kterou se nemusí bát vjet ani maminky s kočárkem. Stavbu realizovala firma POPR spol. s r.o. a stihla ji během tří týdnů. Stavba je částečně financována z Programu rozvoje venkova (přes MAS NAD ORLICÍ), z celkových nákladů 526 tis. Kč činí dotace 295 tis. Kč.

IMG20201216091051
IMG20201216091023
IMG20201216091124
IMG20201216091208
IMG20201216091252
IMG20201216091313