loga

Vybavení hasičské zbrojnice Orlické Podhůří

Současné vybavení hasičské zbrojnice neumožňuje jednotce sboru dobrovolných hasičů plný zásah ve všech případech. Mezi vybavením chybí především dostatek ochranných obleků a helem, vysílačky pro komunikaci v rámci sboru a mezi ostatními jednotkami při zásahu, vybavení pro lesní požáry a defibrilátor. Pořízení nového vybavení hasičské zbrojnice umožní větší akceschopnost jednotky a zajistí větší ochranu a bezpečí pro místní obyvatele. Konkrétně se jedná o 6 ks zásahových jednovrstvých obleků, 4 ks ochranných přileb, 2 ks proudnic C52, 1 batoh s vybavením na hašení lesních požárů, 4 ks ruční radiostanice, 1 ks defibrilátoru. Celkové náklady projektu jsou 184 054,82 Kč, z toho dotace činí 147 243 Kč. Projekt byl zrealizován k 31. 3. 2021.

13Pozene-vybaven
13Pozene-obleky
 

 

Obnova stezky ze Řícek do Pazderny

Jedná se o úpravu stezky v části výtoku od přečerpávací stanice k lávce. Podél cesty byl vyhlouben příkop, který byl v problematických částech opevněn kamenem a zakončen vývarem. Cesta byla zpevněna kamenivem, které bylo rozemleto na finální povrch. Konec upraveného úseku byl zakončen novou lávkou, na kterou se nemusí bát vjet ani maminky s kočárkem. Stavbu realizovala firma POPR spol. s r.o. a stihla ji během tří týdnů. Stavba je částečně financována z Programu rozvoje venkova (přes MAS NAD ORLICÍ), z celkových nákladů 526 tis. Kč činí dotace 295 tis. Kč. Projekt byl zrealizován k 30. 11. 2020.

IMG20201216091051
IMG20201216091023
IMG20201216091124
IMG20201216091208
IMG20201216091252
IMG20201216091313