IROP CZ RO B C RGB

Chodník k Borečku

Projekt CHODNÍK K BOREČKU je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a motorové dopravy.

Nový chodník k Borečku má prodloužit bezpečnou cestu pro chodce v místní části Rviště. V současnosti jsou chodníky pouze v centrální částí. Díky projektu dojde k prodloužení chodníku směrem na Dobrou Vodu k Borečku. Chodník je podél komunikace III. třídy č. III/3121. Tato silnice je hojně využívána, kdy ji většina řidičů používá jako bližší cestu směrem na Ústí nad Orlicí (místo využití silnice II. a I. třídy). Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy díky oddělení pěší a motorové dopravy.

Projekt byl dokončen v květnu 2020.