IROP CZ RO B C RGB

 

Škola pro všechny - ZŠ a MŠ Orlické Podhůří

Projekt Škola pro všechny - ZŠ a MŠ Orlické Podhůří je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Tohoto cíle bude dosaženo zajištěním kompletní bezbariérovosti školy (nákup schodolezu) a vybudováním zázemí pro školní poradenské pracoviště v nevyužitém podkroví. Dále bude projekt přispívat i k rozvoji klíčových kompetencí ve vazbě na trh práce. Nově vzniklá místnost bude využívána i pro pracovní činnost a mimoškolní aktivity.

Projekt je realizován od listopadu 2020.

 

Chodník k Borečku

Projekt CHODNÍK K BOREČKU je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců a motorové dopravy.

Nový chodník k Borečku má prodloužit bezpečnou cestu pro chodce v místní části Rviště. V současnosti jsou chodníky pouze v centrální částí. Díky projektu dojde k prodloužení chodníku směrem na Dobrou Vodu k Borečku. Chodník je podél komunikace III. třídy č. III/3121. Tato silnice je hojně využívána, kdy ji většina řidičů používá jako bližší cestu směrem na Ústí nad Orlicí (místo využití silnice II. a I. třídy). Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy díky oddělení pěší a motorové dopravy.

Projekt byl dokončen v květnu 2020.