Vyhlášky

 • OZV 1-2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  Stáhnout dokument (0 bytes)
  • Zveřejněno 01.01.2020 Platnost od 01.01.2020

 • OZV 4-2019 - o místním poplatku z pobytu

  Stáhnout dokument (0 bytes)
  • Zveřejněno 01.01.2020 Platnost od 01.01.2020

 • OZV 3-2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  Stáhnout dokument (0 bytes)
  • Zveřejněno 01.01.2020 Platnost od 01.01.2020

 • OZV 2-2019 - o místním poplatku ze psů

  Stáhnout dokument (0 bytes)
  • Zveřejněno 01.01.2020 Platnost od 01.01.2020

 • Řád veřejného pohřebiště Orlické Podhůří

  Stáhnout dokument (1.62 MB)
  • Zveřejněno 28.03.2017 Platnost od 01.07.2002

 • OZV č. 1/2010, o znaku, vlajce obce Orlické Podhůří a jejich používání

  Stáhnout dokument (0 bytes)
  • Zveřejněno 28.03.2017 Platnost od 01.10.2010

 • Provozní a manipulační řád požární nádrže

  Stáhnout dokument (0 bytes)
  • Zveřejněno 28.03.2017 Platnost od 24.09.2010

 • OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.

  Stáhnout dokument (0 bytes)
  • Zveřejněno 28.03.2017 Platnost od 16.04.2015