loga

 

Pořízení praporu pro SDH Říčky - Orlické Podhůří

Na jaře letošního roku byl ukončen projekt místních hasičů Pořízení praporu pro SDH Říčky - Orlické Podhůří. Výsledkem projektu je pořízení nového slavnostního vyšívaného praporu SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Říčky - Orlické Podhůří, který bude základem nové tradice a připomínky sloučení obce i sboru dobrovolných hasičů. Prapor bude využíván při společenských, kulturních a obecních slavnostech. Celkové náklady projektu jsou 95 tis. Kč, dotace z Programu rozvoje venkova činí 80 %, zbytek financuje obec Orlické Podhůří. Prapor bude slavnostně vysvěcen při oslavách 125. výročí založení sboru v sobotu 3. září 2022.

Podpora spolkové činnosti SDH Říčky

Předmětem projektu je nákup vybavení pro spolkovou činnost SDH Říčky – Orlické Podhůří. Konkrétně se jedná o základní hasičské vybavení pro hasičský kroužek pro děti a mládež (dětské sady pro požární útok, přilby a dresy), vybavení klubové místnosti (12 ks židlí) a pořízení 5 ks tzv. pivních setů pro sportovní a společenské akce, které pořádáme.

Projekt Podpora spolkové činnosti SDH Říčky je spolufinancován Evropskou unií. Celkové náklady projektu jsou 150 694,83 Kč, z toho dotace z Programu rozvoje venkova činí 118 724 Kč. Projekt je zrealizován k 31. 5. 2021.